luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (6/2023)

23Zapisky1-01

Práve sa začína február, mesiac vyvrcholenia fašiangovej sezóny. Miestne slovenské samosprávy, ale aj spoločenské organizácie, pozývajú na veselice, plesy. Tieto podujatia poskytujú výbornú možnosť na spoločnú zábavu a vystúpenia miestnych folklórnych súborov, ako aj pre iné kultúrne skupiny, aby prezentovali svoje najnovšie programy.

Ako pozerám na domovskú stranu Správy fondov Gábora Bethlena, aj napriek nedávnym sľubom, z tohtoročných podpôr pre národnostné programy sú vyložené iba príspevky na fungovanie miestnych národnostných samospráv. Tie však tento rok zostávajú na vlaňajšej úrovni, lebo pri príprave tohtoročného rozpočtu sme nemali možnosť na zvýšenie rámca slúžiaceho na tento účel, a výsledky minuloročného sčítania obyvateľstva ešte nie sú známe. Treba však dodať, že sme nemali možnosť ani na zvýšenie iných národnostných rámcov. Pri zmenených okolnostiach sa môžeme tešiť aj tomu, keď tieto peniaze zostávajú vo všeobecnosti na vlaňajšej úrovni.

Návrh zmeny tohtoročného zákona o štátnom rozpočte už je vyložený na domovskej stránke parlamentu. Všetky položky určené na financovanie národnostných aktivít zostávajú nezmenené. Pritom hlavne tie, ktoré slúžia na financovanie chodu inštitúcií našich samospráv, budú kvôli zdraženiu energetických služieb očividne nedostačujúce. Ako som už o tom písal, na zvýšené režijné náklady národnostných škôl vláda pridala normatívnu podporu, ktorá však nestačí pokryť zvýšené náklady. Keďže sú už známe čísla z návrhu modifikácie rozpočtu, náš výbor má možnosť začať aktívnejšie hľadať možnosti na finančné zabezpečenie fungovania týchto inštitúcií.

Parlament je síce naďalej na dovolenke, ale veci sa dejú, aj keď zatiaľ mimo budovy národného zhromaždenia. Za posledné týždne znovu vznikla medzirezortná pracovná skupina, ktorá má, na iniciatívu Úradu predsedu vlády, pripraviť návrhy zmien v národnostnom zákone. Cieľom modifikácie je zabrániť zneužívaniu volebného systému na zakladanie národnostných samospráv v obciach, kde daná národnosť nemá historické korene a tak tam nie je ani vznik týchto volených orgánov opodstatnený. Na prvom zasadnutí tejto pracovnej skupiny Výbor národností v Maďarsku zastupoval jeho predseda, avšak dodatočne sme sa dohodli, že na nasledujúcich podobných stretnutiach budeme prítomní viacerí, medzi nimi aj ja. Budem sa snažiť aktívne sa začleniť do činnosti pracovnej skupiny.

Aj vzhľadom na pripravovanú menšiu zmenu pravidiel národnostných volieb, v minulých dňoch v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zasadalo Združenie celoštátnych národnostných samospráv. Na svoje stretnutie pozvali aj členov parlamentného národnostného výboru, aby sme spoločne prerokovali účelnosť modifikácie zákona, ako aj možnosti získať ďalšie podpory pre národnostné inštitúcie, ako aj iné aktuálne témy. Zhodli sme sa na tom, že pri prípravách zmeny národnostného zákona, ale aj pri úsilí hľadať ďalšie zdroje financovania bude potrebné, aby národnostný výbor aj združenie predsedov celoštátnych národnostných samospráv postupovali v súlade, aby sa k daným návrhom pristupovalo jednotne. Bude teda treba vytvoriť aj našu vlastnú národnostnú pracovnú skupinu, ktorá by operatívne pripravovala spoločné stanoviská k jednotlivým návrhom, prichádzajúcim zo strany vládnych rezortov, alebo od iných národností. V tejto skupine bude mať aj náš výbor, aj Zväz po troch zástupcoch, aby naozaj dokázali pružne reagovať na všetky aspekty procesu prípravy modifikácie. Z našej strany medzi tromi zástupcami budem aj ja. Dúfam, že sa nám takýmto spôsobom podarí vypracovať pre každú národnosť prijateľné návrhy.

Anton Paulik