luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Matej Skalnický: Rieka

SkalRieka-01

„Téma rieky vo mne rezonovala od prvých chvíľ samoty strávených v prírode, pri športe, pri práci geodeta. Vtedy začal vo mne narastať vzťah k poézii a fotografii. Tieto spôsoby výpovede spolu komunikovali a dopĺňali sa.”

Takto sa vyjadril o svojej tvorbe fotograf Matej Skalnický. Narodil sa v Slovenskom Komlóši v roku 1948 a následkom výmeny obyvateľstva sa dostal na Slovensko, kde vyrastal a žije až dodnes. Vychovávali ho v Čiernom Brode, svoju rodinu si založil neďaleko Galanty, v Kajali. Vďaka rodine svoj kontakt s rodným Komlóšom nikdy neprerušil. Aj teraz rád spomína na prežité spoločné zážitky s bratrancami a sesternicami na komlóšskych sálašoch. V tomto duchu vychovával svojich dvoch synov, ktorí ho sprevádzali aj na tejto výstave. Tiež radi chodia do rodného mesta otca, ktorý v nich vytvoril kladný vzťah k tomuto dolnozemskému mestečku, a aj oni ho pokladajú za svoj domov. S fotografovaním sa Matej Skalnický oboznámil už v mladosti, keď sa stal členom Fotoklubu Galanta. Rád zachytával rodinné príležitosti a portréty. Jeho obľúbenou témou bola aj príroda, ktorá ho mimoriadne očarila. Tvorbu fotografa charakterizuje čistota, jednoduchosť a skromnosť, čo vyplýva z jeho osobnosti. Najradšej robí tradičné, čierno-biele fotografie, aké priniesol aj na túto výstavu.

SkalRieka-02

SkalRieka-03

SkalRieka-04

Fotografa 12. augusta v priestoroch slovenskej školy privítala predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši Zuzana Lauková, predstavila ho Marianna Bajczerová. Matej Skalnický priblížil svoju fotografickú činnosť prítomným a priateľsky sa pozhováral s návštevníkmi vernisáže výstavy. Na jeho úzky vzťah k rodisku poukazuje aj štedré gesto, keďže celý materiál výstavy daroval komlóšskym Slovákom, ktorí takto majú možnosť ho uvidieť v priestoroch školy.

(mb)

Foto: autorka