luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V Budapešti súťažili najšikovnejší recitátori a speváci

SpievVers15-01

Bývalé priestory Slovenského inštitútu v Budapešti (SIB) sa 4. júna znovu naplnili detským hlasom a spevom. Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) tu zorganizoval celoštátne kolo súťaže Spievanky a veršovačky.

Súťaž, ktorá sa teší veľkej obľube už 19 rokov, z roka na rok priťahuje viac a viac šikovných a talentovaných recitátorov a spevákov, ktorí musia prejsť školskými a regionálnymi kolami, aby sa dostali do finále a presvedčili členov poroty, že sú najlepší z najlepších. V tomto roku sa tri regionálne kolá konali 12. mája v Slovenskom Komlóši, 15. mája v Sudiciach a 28. mája v Santove. Z 360 prihlásených súťažiacich sa do finálneho kola dostalo 90. Najlepší účastníci regionálnych kôl teda 4. júna cestovali do Budapešti a ešte raz ukázali svoj talent a výsledky vytrvalej práce porote.

Po spoločnom zaspievaní hymny ZSM Daj Boh šťastia, v hudobnom sprievode Ľudovej hudby z Ďurky, v divadelnej sále účastníkov pozdravila hlavná organizátorka podujatia Ruženka Egyedová Baráneková. „Stretávame sa po devätnásty raz a je úžasný pocit vidieť, že tí, ktorí pred rokmi spievali, respektíve recitovali, už vytvárajú ďalšiu generáciu,“ začala svoj slávnostný prejav predsedníčka ZSM. Keďže rok 2015 v slovenských lokalitách sa nesie v znamení 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, tohtoročná súťaž bola venovaná pamiatke jazykovedca, politika, básnika a novinára. „Ľudovít Štúr je tá osobnosť slovenského národného života, vďaka ktorej žije slovenský jazyk, slovenská poézia a vôbec slovenský národ ako taký, keďže vieme, že národ žije v jazyku,“ pripomenula najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života v 19. storočí hlavná organizátorka. „Nemali by sme si ho pripomínať iba vtedy, keď má okrúhle výročie, ale mali by sme mu vzdávať hold vždy vtedy, keď hovoríme o slovenskom jazyku, o slovenskom národe, slovenskej kultúre, a vtedy, keď hovoríme o tom, akými historickými ťažkosťami prešiel slovenský národ,“ zmienila sa o význame veľkej slovenskej osobnosti. Po slávnostných slovách predsedníčka ZSM predstavila členov poroty, v ktorej sa popri starých známych tvárach objavili aj nové. Produkcie žiakov hodnotili riaditeľka Novohradského osvetového centra v Lučenci Milada Bolyošová, riaditeľka Divadla Vertigo pri CSSM Daniela Onodiová, choreograf a režisér z Lučenca Juraj Matiáš, vedúca Pávieho krúžku v Mlynkoch Gizela Molnárová, učiteľka z Békešskej Čaby Elena Somogyiová, básnik Alexander Kormoš zo Santova a primáš Tibor Mótyán zo Sarvaša.

SpievVers15-02

Po privítaní sa súťažiaci s mentormi presunuli do miestností, kde sa konali súťaže jednotlivých kategórií. Recitátori prvej a tretej kategórie (žiaci základných škôl 1.-3. a 7.-8. triedy) sa predstavili pred D. Onodiovou a M. Bolyošovou, žiaci 4.-6. triedy a stredoškoláci ukázali svoje prednesové schopnosti pred Máriou Ambrušovou, E. Somogyiovou a A. Kormošom. Spevákov si vypočuli v divadelnej sále J. Matiáš, G. Molnárová a T. Mótyán.

Kým porota hodnotila produkcie, mladí súťažiaci si mohli trochu vydýchnuť po hodinách plných stresu a vzrušenia. Po obede ich čakala zaslúžená odmena, ktorá osladila chvíle netrpezlivého čakania: učiteľky ich zobrali do cukrárne na zmrzlinu. Ak ste chodili medzi malými súťažiacimi s otvorenými ušami, mohli ste sa dozvedieť také tajomstvá, že vanilková zmrzlina chutí lepšie, ak ju naberajú guľatou naberačkou na zmrzlinu a nie lopatkou. Na slnečnom nádvorí SIB si vymenili svoje skúsenosti trochu iného rázu aj pedagógovia. Učiteľka z Čabačudu Emese Hrusková Hajdúová nám prezradila, že podľa jej skúseností sú žiaci nadšení a usilovní, keď je reč o učení slovenských ľudových piesní. Na podujatie prišla so skupinou šikovných citaristiek, ktoré pripravovala na veľkú súťaž v rámci tábora v Irminčoku. O príprave ste sa mohli dočítať aj na stránkach našich novín.

Po obednej prestávke nasleduje vždy vrchol dňa, vyhodnotenie a galaprogram, na ktorom tí najlepší prednesú ešte raz báseň, rozprávku, pieseň, s ktorými si zaslúžili cenu za mimoriadny výkon. Na tohtoročnom galaprograme sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Rastislav Káčer a predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková.

Mladým súťažiacim sa znovu prihovorila R. Egyedová Baráneková, ktorá hneď na začiatku hodnotenia konštatovala, že sa z roka na rok zvyšuje nielen počet prihlásených, ale aj úroveň prednesov. Zmienila sa o tom, akí sú všetci (a to sa vzťahuje nielen na súťažiacich) odlišní, no aj napriek tomu tvoria jeden veľký, farebný, súdržný celok, ako kytica kvetov. „Hovoríme o tom, že sme Slováci a že sme odlišní. Jeden je z Komlóša, druhý z Pitvarošu, alebo z Mlynkov, zo Santova, či z Dunaeďháze... Každý máme iný kroj, iné nárečie, iný prejav, iné zvyky. To znamená, že keby som to chcela prirovnať k tejto kytici, tak jeden je ako ruža, druhý ako ľalia. Každý je niečím iný, ale keď ich dáme dokopy, tak tvoríme jeden slovenský národ, tvoríme kyticu, tým sme krásni, spolu. Tá kytica poteší každého, keď sa na ňu pozrie, ale k tomu, aby kvety kvitli, aby rastlinka kvitla, potrebuje vodu. A tá voda, tá životodarná voda, je náš slovenský jazyk. Pretože keby nebolo nášho slovenského jazyka, tak by nebola naša história, naša kultúra, neboli by takéto súťaže. ... Jazyk je naša istota, jazyk je naša záchrana, jazyk je naša budúcnosť. Je výborné, keď spievame, recitujeme, ale hlavne musíme vedieť po slovensky,“ upozornila hlavná organizátorka.

SpievVers15-03

Predsedníčka CSSM sa tiež prihovorila súťažiacim a zdôraznila, že skutočný význam takýchto podujatí sa skrýva v tom, že sa ľudia z rôznych kútov krajiny môžu stretávať a spoznávať sa navzájom. „Okrem toho, že si jeden druhého vypočuje a vidí, čo ten druhý vie, čo sa naučil doma, na hodine slovenčiny, alebo mimo školských hodín, sa tu stretávate, spoznávate sa, a presvedčíte sa na vlastné oči, že nielen vo vašej dedine sú deti, ktoré sa učia po slovensky spievať alebo recitovať, ale sú aj na druhom konci krajiny a aj oni sa takisto učia po slovensky a viete sa s nimi po slovensky dohovoriť, ak sa o to pokúsite,“ povzbudzovala mladých recitátorov a spevákov A. Hollerová Račková. Nasledoval záverečný akt celoštátneho kola 19. ročníka Slovenských spievaniek a veršovačiek. Predsedovia porôt vyhodnotili výkony súťažiacich a odovzdali im diplomy za vynikajúce a mimoriadne výkony. Odovzdávali sa aj mimoriadne ceny, Mária Gyulaiová bola odmenená mimoriadnou cenou CSSM a spevácka skupina z Ďurky dostala cenu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pobyt v letnom tábore v Martine. Na záver sa Ruženka Egyedová Baráneková poďakovala aj pedagógom a všetkým členom poroty za ich obetavú prácu.

(kan)

Foto: autorka