luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Úspešný prvý turnus školy v prírode v Hronci

1TurHronec16-01

Nedávno sa začal nový školský rok. Veru, boli žiaci, ktorí ho veľmi čakali. Okrem prváčikov, ktorí sa pripravovali s veľkým očakávaním, boli oduševnené aj tie deti, ktoré prvý týždeň školského roka trávili v škole v prírode.

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku každý rok vypisuje súbeh pre slovenské národnostné školy v rámci programu Poznaj svoje korene – Škola v prírode na Slovensku. Cieľom programu, ktorý má už za sebou mnohoročnú históriu, je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku a popri tom spoznať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

1TurHronec16-02

V tomto roku sa tohto programu zúčastní takmer 300 žiakov z Maďarska resp. zo Srbska z Vojvodiny. Prvý turnus, ktorého účastníkmi boli žiaci z Dabašu, z Budapešti, z Békešskej Čaby, zo Slovenského Komlóša a zo srbského Bieleho Blata so svojimi učiteľmi, sa konal v dňoch 4. až 11. septembra. Miestom tábora bolo aj teraz Rekreačné zariadenie Poniklec neďaleko od Hronca, kde ich privítala hlavná organizátorka Ruženka Egyedová Baráneková. Deti sa od prvej chvíle cítili dobre v krásnom prostredí a rýchlo sa oboznamovali, spriatelili. Prvé dva dni bolo daždivé počasie, ale vďaka spoločnej túžbe od stredy na oblohe hralo hlavnú úlohu slniečko. Škola, samozrejme, mala svoj denný režim. Predpoludním boli vyučovacie hodiny pod vedením učiteľov zo Slovenska. Pre deti zostavili zaujímavé témy, ktoré rozširujú ich slovnú zásobu a aktivizujú komunikačnú schopnosť v slovenčine. Ani popoludní sa deti nenudili. Animátori ErikaPeter usporiadali športové programy, kvízy a rôzne zábavné programy v tímoch. Spomedzi večerných programov boli najpopulárnejšie tanečné, keď sa oboznamovali s horehronskými ľudovými tancami a nacvičovali obľúbený belgický tanec. Keďže to bola škola, nemohli zabudnúť na učenie a prípravu. Večer si deti spolu utvrdzovali predpoludním získané vedomosti a písali denník o udalostiach dňa.

1TurHronec16-03

Každý sa tešil výletu na salaš Zbojská, kde popri zábavných programoch nám predstavili vidiecky život a výrobu ovčieho syra. Tiež si mnohí vyskúšali aj také netradičné športy, ako lezenie na stene alebo lanovú dráhu. Týždeň ubehol rýchlo a blížila sa chvíľa rozlúčky. Organizátorka a učitelia vyhodnotili týždenný pobyt a najšikovnejším žiakom odovzdali drobné darčeky na pamiatku. V posledný deň všetci účastníci prvého turnusu školy v prírode sa zúčastnili na výlete v jednej z najkrajších oblastí Slovenska, vo Vysokých Tatrách. Boli žiaci, ktorí sedeli na lanovke po prvýkrát, čo bolo pre nich veľkým zážitkom. Najsmelší a najvytrvalejší sa vybrali na túru na Solisko, skadiaľ sa mohli kochať v krásnom výhľade.

1TurHronec16-04

S takýmito spomienkami, novými poznatkami a motiváciou sa lúčili účastníci školy v prírode. Vďaka patrí organizátorom a tým, ktorí pracovali na jej úspešnom uskutočnení.

Marianna Bajczerová

Foto: autorka