luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Novomestskí žiaci na vzdelávacom pobyte v Rumunsku

NMPSRum22-01

V dňoch 23.-27. mája sa žiaci 5. a 6. triedy Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom v rámci projektu v programe Erasmus + zúčastnili žiackej mobility.

V programe Erasmus + novomestská škola spolu s ďalšími tromi krajinami Európskej únie ešte v roku 2016 vypracovala vzdelávací projekt pod názvom „Playful Mathematics“ zameraný na rozvíjanie základných matematických zručností žiakov. Pedagógovia partnerských škôl si od toho času (s výnimkou pandemických rokov) vymieňajú dobrú prax a inovatívne nápady v oblasti metodológie edukácie matematiky, pričom majú na zreteli medzipredmetové vzťahy. Takými môžu byť matematika so zaznamenanými rekordmi v prírode, alebo adaptácia geometrických útvarov vo výtvarnej výchove a umení, ale aj telesnej výchove. Žiaci sa v projekte venovali zaznamenávaniu biometrických údajov, ako je meranie váhy, výšky, tepu a tlaku do grafov. Následne si porovnávali výsledky a ich vplyv na zdravie človeka.

NMPSRum22-02

Slovenská škola v Novom Meste pod Šiatrom je zároveň akreditovanou inštitúciou v rámci programu Erasmus+, čo v praxi znamená, že je oprávnená počas trvania 6 rokov sa uchádzať o vyslanie pedagógov na kurzy a školenia. Na pôde školy však môže aj prijímať, a to odborníkov zo vzdelávacej oblasti a študentov z pedagogických fakúlt. Súčasťou akreditácie je aj možnosť vysielať žiakov na výmenný pobyt do zahraničnej partnerskej školy.

Takto sa stalo, že naši žiaci sa výmenného pobytu v Rumunsku mohli zúčastniť vo väčšom počte, a to štrnásti. V autobuse počas 11-hodinovej cesty naprieč Karpatmi však nesedeli sami. Spoločnosť im robili spolucestujúci z partnerskej Základnej školy Pavla Križku z Kremnice. Rozhodli sa totiž pre spoločné využitie dlhej chvíle na uzatváranie priateľstiev a precvičovania slovenského jazyka.

V samotnej hostiteľskej škole, ktorá nesie meno po skladateľovi rumunskej hymny z 19. storočia Antona Panna, sa potom žiaci venovali v zmiešaných skupinách mnohým zaujímavým aktivitám. To sa k nim už pripojili aj partneri z Turecka. Matematika v hravej forme, aj keď v cudzom jazyku, sa hneď zdala byť atraktívnejšia. Bolo to aj vďaka tomu, že atmosféra bola súťaživá a činnosť kombinovaná pohybom tela s jednoduchými učebnými prostriedkami.

NMPSRum22-03

Počas výletov do okolia Râmnicu Vâlcea, centra jednej z najkrajších žúp Rumunska, sa potom účastníci mobility postupne dozvedeli o histórii, kultúre a rozvoji krajiny. Vysvitlo, že Dacia je nielen značka automobilu, je tak pomenovaná aj oblasť osídlená Dákmi. A keď už spomíname autá, tak spomeniem aj úžas žiakov nad vozidlom s vodíkovým pohonom ako možným dopravným prostriedkom budúcnosti. Ak ste si ešte nezahrali basketbal v medzinárodnom tíme a ešte k tomu v soľnej bani a neliezli po slanej stene, tak podzemné priestory bane v obci Târgu Ocna sú vydolované práve pre vás, čitateľov.

Žiaci na svojich poznávacích cestách dostali ochutnávku aj z miestnych tradícií. Malí krojovaní hostitelia ich totiž pred vchodom školy privítali chlebom a soľou. Tradičným pôstnym jedlom ich ponúkli aj v pravoslávnom kláštore východnej cirkvi v obci Bistrita, kde sa modliť prichádzajú mnohí pútnici.

NMPSRum22-04

Dedinka Horezu je známa svojimi ručne vyrábanými keramickými produktmi. Aj tie si mali možnosť žiaci vyrobiť. Nuž a podávať si ruky v jeden deň hneď s niekoľkými predstaviteľmi župnej prefektúry a mestského vedenia tiež nie je každodenná činnosť. Sú to cenné skúsenosti, o ktoré sa s našimi čitateľmi účastníci mobility čoskoro podelia aj na webovej stránke školy vo forme krátkych cestopisov z mobility. K nim neskôr uložíme aj správy z pobytu v Turecku, kde ešte tohto roku v júni pocestujú tentoraz siedmaci a ôsmaci.

(jk)

Foto: autorka