luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Výstava umeleckých prác v internáte slovenskej školy v Budapešti

VystBpInternat-01

Prvý júnový týždeň internát Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti usporiadal výstavu umeleckých prác študentov. V rámci tohto týždňa prezentovali svoje práce mladí umelci, pre ktorých je to spôsob vyjadrenia toho, ako chápu svet v jeho spletitosti.

Na výstave sme mohli vnímať chvíľky pokoja vo forme Šálky čaju, alebo Pohára vína (obrazy na tabuli č. 1), ale aj štúdie častí ľudského tela. Pokoj prinášali aj niektoré zátišia. Emocionálne vnímanie sveta a jeho problémov bolo badateľné na výstavnej tabuli č. 2, kde bolo zjavne cítiť, že mladí ľudia reflektujú problémy, s ktorými sa stretáva dnešný informačný svet. Na druhej strane sme sa tam však mohli stretnúť aj so svetom fantázie prenikajúcej z iných kultúr, ako bol napríklad obraz Ragnarök, či Dračia sila.

VystBpInternat-02

Jednoznačne môžeme povedať, že spektrum vystavených obrazov odráža nálady, pocity, myšlienky súčasnej mládeže, aj keď len vo veľmi úzkom, nami prezentovanom rozsahu. Umenie patrilo a ešte stále patrí medzi menšinovú sféru ľudského vyjadrenia sa aj napriek prenikajúcemu konzumnému spôsobu života. Diela odrážajú vnútorný svet jednotlivca, dávajú možnosť približovať sa k umeleckým dušiam cez ich diela. Internát považuje umenie za jeden z výrazových prostriedkov života a aj z týchto dôvodov plánuje vo výstavách umeleckých prác študentov pokračovať aj naďalej.

Jana Bartal
pedagogická pracovníčka kolégia

Foto: autorka