luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Hurá, prázdniny!

SarvZavSk-01

Letné prázdniny, krásne, vysnívané,
dlhé letné dni, už sa teším na ne…
S nebom nad hlavou, celý deň sa hráme,
poďme k jazerám rýchlo plávať!

V divadle Cervinus Teátrum sa 21. júna uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 v Slovenskej základnej škole v Sarvaši. Slnkom zaliaty deň a sviatočná nálada umocňovali tento slávnostný okamžik v živote žiakov, rodičov, ba aj celej rodiny a, samozrejme, učiteľov. Učitelia, žiaci, rodičia a hostia sa zhromaždili vo vyzdobenej divadelnej sále. Moderátormi slávnosti boli Bojána Osztrolúczka a Adél Tóthová. Po maďarskej a slovenskej štátnej hymne sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Zuzana Nemčoková. Privítala všetkých prítomných a hostí. Okrem rodičov, učiteľov a detí medzi vzácnymi hosťami boli člen župného zastupiteľstva Ferenc Závoda, vedúci šachového krúžku Lajos Patkó, vedúci citarového krúžku János Galát.

SarvZavSk-02

SarvZavSk-03

SarvZavSk-04

Nasledoval program, v ktorom sa predstavili Lilla Brachnová, Gergő Somlyai, Demeter László a Tamara Molnárová, ktorí predniesli báseň o lete a prázdninách. Slovenskou básňou o škole s názvom Vďaka sa predstavili žiaci piatej a šiestej triedy Zente Závoda, Bence Tóth, Bori Bugánová, Pál Pálinkás a Dorka Pusztaiová. Vyjadrili vďaku rodičom, učiteľom a každému, kto pomohol a úsmev daroval. Školský spevokol pod vedením Csilly Sindelovej zaspieval veselé piesne Leto a Letné prázdniny. Na gitare ich sprevádzal učiteľ Zoltán Fonád. Zuzana Nemčoková v spolupráci s učiteľkami školy odovzdali úspešným žiakom knižné odmeny a ocenenia za výborné výsledky a úspechy. Záver patril veselému tancu na pieseň Tobogán v podaní dievčat piateho ročníka. Potom sa žiaci a učitelia presunuli do školy, kde im triedni učitelia slávnostne odovzdali vysvedčenia. Čaká nás slnko, voda oddych a veľa prekrásnych zážitkov.

Anikó Podaniová

Foto: autorka