luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

XIII. Slovenský národnostný týždeň v Dabaši

SlovTyzDab22-01

Dabašská základná škola Františka Rákócziho II. usporiadala v poradí už XIII. Slovenský národnostný týždeň. Oficiálny program podujatia odštartoval výlet turistickým vláčikom do centra mesta po trase Šára – Dabaš – Šára, ktorý deti absolvovali týždeň pred začiatkom série podujatí, a vyvrcholil XIII. Slovenským gastronomickým a národnostným dňom – „Haravarou dedičstva našich predkov“.

„Stalo sa tradíciou v našej škole, že krátko po začiatku školského roka, ešte počas jesene usporiadame Slovenský národnostný týždeň, ktorý je najväčším podujatím našej inštitúcie,“ začal svoj príhovor v deň vyvrcholenia osláv riaditeľ školy Tomáš Nagy. Predchodca podujatia – Slovenské národnostné dni – začal písať svoju históriu za čias niekdajšieho riaditeľa inštitúcie Štefana Garajszkého v roku 2009. Vďaka slovenčinárom sa podujatie rok čo rok kryštalizovalo, rozrástlo sa na celotýždňovú sériu programov a postupne nadobudlo súčasnú formu.

SlovTyzDab22-02

„Jedinečnou črtou niekdajšej obce, dnes mestskej časti Dabaša-Šáre je, že väčšinu jej obyvateľstva tvoria potomkovia slovenských rodín, ktoré sa sem prisťahovali z niekdajšieho horného Uhorska. Miestne slovenské nárečie našich starých rodičov a nimi pestované a odovzdané tradície dodávajú našej komunite neobyčajný charakter. Počas tohto týždňa sa aj my, na školskej úrovni snažíme byť súčasťou tejto tradície,“ dodal riaditeľ školy.

Na žiakov výchovno-vzdelávacej inštitúcie čakal naozaj pestrý program. V prvý, pondelkový deň slovenského týždňa navštívili Arpádovo múzeum v Ráckeve, kde sa vyššie ročníky mohli oboznámiť s békeščabianskymi, sarvašskými a komlóšskymi kožuchmi, kabanicami a ďalšími druhmi oblečenia vyzdobenými motívmi dolnozemského slovenského folklóru.

Stredajšie predpoludnie patrilo slovenským vedomostným súťažiam. Žiaci nižších ročníkov si zmerali vedomosti v jazykovej súťaži, kým skôr narodení školáci absolvovali kvíz „Kto vie viac o Slovensku“. Popoludní čakala na tých mladších prekážková dráha, žiaci vyšších ročníkov sa zase vybrali na krátku cyklotúru. V strede týždňa si tak všetci žiaci precvičili myseľ i telo.

SlovTyzDab22-03

Štvrtok sa začal prehlbovaním gastronomických poznatkov, konkrétne varením a ochutnávkou slivkového lekváru. Žiaci prvých štyroch tried mali potom športové aktivity, kým po cyklotúre zdravo unavení piataci až ôsmaci si oddýchli v kine pojedaním pukancov.

Na piatkové vyvrcholenie týždňa členovia rodičovského združenia sa už tradične postarali o najrôznejšie pochúťky z kuchýň starých mám. Po ich ochutnávke čakali na malých i veľkých návštevníkov podujatia remeselnícke zamestnania, pletenie vlasov, mrvenie kukurice či výstava prác účastníkov súťaže v kreslení na tému „oberačka, oberačkový sprievod, kroj“ v aule školy. Popri pestrej palete sprievodných programov, samozrejme, nechýbal ani slávnostný galaprogram, v ktorom vystúpili okrem miestnych škôlkarov aj deti z Katolíckej materskej školy Slnečný lúč v Dabaši, školský Citarový folklórny súbor Bažalička či Ženský spevácky zbor Rozmarín. V bloku „Škola má talent“ si diváci mohli pozrieť predstavenia najtalentovanejších žiakov školy, a kto mal chuť a odvahu, mohol navštíviť aj Tanečný dom pod vedením členov folklórneho súboru Borovenka.

Trinástka tentoraz nebola nešťastným číslom. Tohtoročný slovenský týždeň v ničom nezaostal za predošlými, ba naopak, posilnil túto peknú tradíciu, a žiaci i rodičia sa už teraz tešia na budúcoročný.

SlovTyzDab22-04

Podujatie podporili Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku, Slovenská samospráva Peštianskej župyrodičovské združenie školy.

(tn – zp)

Foto: autor