luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Sarvašská školská záhrada je najkrajšia

ZahrSarv22-01

Žiaci slovenskej školy v Sarvaši sa pod vedením pedagógov už tretí rok starajú o školskú záhradu.

Toto leto nebolo priaznivé pre pestovanie zeleniny, ani kvetov. Kolektív našej školy sa predsa nevzdal záhradkárskych prác. Už od skorej jari prichystal pôdu na sadenie, hlavne na hodinách techniky, vzdelanosti a prírodopisu. Škôlkari tiež často navštívili záhradu, kde spolu so žiakmi siali, polievali.

ZahrSarv22-02

Počas letného tábora týždenne raz, dva razy prichádzali deti vykonať aktuálne práce okolo rastlín. V auguste sa o záhradu starali dobrovoľne učitelia i deti. Celé leto bolo potrebné polievať. Zodpovedná vedúca školskej záhrady učiteľka Anita Patayová-Koczánová vytvorila kvapkovú závlahu, vďaka čomu naše rastliny boli vždy v plnej kráse.

ZahrSarv22-03

Vedenie mesta sa aj v tomto roku pripojilo k celoštátnemu súbehu o najkrajšiu zeleninovú záhradu. Keďže naša záhrada je pre nás vždy najkrajšia, zapojili sme sa. V meste naša záhrada získala prvé miesto v kategórii „spoločenská záhrada”, ba mestská porota sa nás rozhodla nominovať do celoštátneho kola. Mali sme veľkú radosť, keď sme dostali pozvánku do Gödöllő na vyhodnotenie súbehu. Naša radosť vyvrcholila prevzatím diplomu pre najkrajšiu zeleninovú záhradu už druhý raz po roku 2020.

ZahrSarv22-04

Sme hrdí na naše pracovité deti a na našich oddaných pedagógov. Úrodu zvyčajne rozdáme rodinám našich žiakov. Veríme, že žiaci sa vďaka tejto činnosti naučia ctiť si prácu, vážiť si dopestovanú zeleninu, a naučia sa aj hospodáriť. Pomáhajú im pri tom vedúca záhrady Anita Patayová-Koczánová, jej zástupca Gábor Urbán a učiteľka techniky Margita Kmotricová, začo im patrí vďaka a uznanie.

(zn)

Foto: autorka