luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

30-ročná Evanjelická MŠ v Slovenskom Komlóši

30EvMSSK22-01

V Evanjelickej materskej škole v Slovenskom Komlóši boli celý týždeň špeciálne podujatia. Túto inštitúciu, ktorá oslavuje 30. výročie svojho založenia, navštívil aj Mihály Lóczi, aby naučil deti hrať na citare. Klaun Pál Varga ich prekvapil veselým predstavením. Veľký úspech mala aj jubilejná torta. Oficiálne oslavy sa uskutočnili 13. novembra v miestnom evanjelickom kostole.

Pri tejto výnimočnej príležitosti prišli do Slovenského Komlóša popredné osobnosti Evanjelickej cirkvi v Maďarsku a Západobékešského evanjelického dištriktu. S obyvateľmi Komlóša oslavovali biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Jaroslav Javorník a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. Biskup Južného dištriktu evanjelickej cirkvi v Maďarsku Péter Kondor poslal oslávencom pozdravný list, v ktorom sa poďakoval evanjelickej cirkvi za uplynulé tri desaťročia a za úspešnú výchovnú činnosť materskej školy.

Riaditeľka materskej školy Angéla Bohácsová Szkupená uviedla, že roky 1992 a 2022 sú významným medzníkom v živote ich inštitúcie, a 30 rokov, ktoré medzi nimi uplynuli, sú dôvodom na oslavu. Za týmito rokmi sa skrýva veľa práce, úspechov, neúspechov a lásky.

30EvMSSK22-02

„Je našou povinnosťou vytvoriť z chodníčka našich predkov širokú cestu. Teraz je čas na oslavu, ale aj na bilancovanie a plánovanie. Našou úlohou je zasiať semienka, čo robíme už 30 rokov v našej evanjelickej škôlke. Ďakujeme za všetky deti, ktorým sme v priebehu rokov pomohli rozvíjať osobnosť. Náš hodnotový systém, hodnotový systém lásky, v ktorom sa deti (rodičia) učia slúžiť a milovať svojich blížnych spôsobom podobným Kristovi, prežívať životné radosti a neúspechy podľa Ježišovej podoby,“ povedala riaditeľka vo svojom uvítacom príhovore.

Komlóšsky evanjelický farár Attila Spišák nám povedal, že ide o veľký moment v živote miestneho zboru. „Spoločné oslavy ľudí vždy trochu stmelia. Sme veľmi vďační Bohu, že sa cirkevné inštitúcie neustále rozvíjajú. Všetci pracujeme na tom, aby sme popri diakonickej službe zachovávali a odovzdávali evanjelickú vieru a myslenie. Budova evanjelickej materskej školy bola postavená v roku 1890 ako deviata škola a dlhé roky fungovala ako vzdelávacia inštitúcia. Úlohou učiteľov bolo učiť deti viere a morálke. Toto motto platí dodnes – už 132 rokov, odkedy táto budova stojí, je vždy miestom pre formovanie detí.“

30EvMSSK22-03

Tridsať rokov je dlhá doba, materská škola prešla výraznou premenou a od septembra 1992, keď otvorila svoje brány malým deťom ako Evanjelická cirkevná materská škola, sa zmenil aj jej vzhľad. Na slávnostnom otvorení posvätil materskú školu Béla Harmati, vtedajší biskup Južného evanjelického dištriktu.

A. Bohácsová Szkupená v rámci svojho príhovoru zaspomínala aj na zakladateľov materskej školy: na zosnulého farára Jánosa Gyekiczkého, na vtedajšieho starostu Pála Juhásza, na vedúcu materskej školy Máriu Vargovú a privítala aj učiteľku materskej školy Anikó Miskeiovú a opatrovateľku Annu Kmetykovú.

V roku 2015 sa uskutočnila rekonštrukcia a prestavba budovy, a odvtedy modernizácia pokračuje vďaka tendru Evanjelickej cirkvi v Maďarsku na rozvoj zariadení.

30EvMSSK22-04

Škôlkari sa na tento deň chystali s veľkým nadšením. Táto inštitúcia slúži kresťanskej duchovnej výchove, okrem toho je aj dôležitým pilierom vzdelávania, ktorého súčasťou je aj výučba slovenského jazyka a zachovávanie ľudových tradícií. Na víkendových oslavách deti vystúpili s programom v slovenskom a maďarskom jazyku a ľudovými tancami.

(BPL)

Foto: Ádám Bencsik – beol.hu