luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Bolo nás jedenásť…

StuzBC22-01

 ... a boli sme sedemdesiaty. V piatok 25. novembra sa študenti 12. triedy postavili zoči-voči svojim rodičom, učiteľom, priateľom, spolužiakom, ale aj spomienkam a očakávaniam. Je to už 70. ročník maturantov, ktorí svoj vstup do sveta dospelých spojili s čabianskym slovenským gymnáziom.

Tradične celú slávnosť odovzdávania maturitných stužiek pripravili žiaci 11. triedy spolu so svojou triednou učiteľkou Ildikó Kissovou Szabovou. V programe sa im podarilo prepojiť možnosti modernej techniky s jedinečnosťou umeleckej výpovede, interpretáciou vážnej hudby, prednesom poézie i dynamikou latinskoamerických tancov. Vtipné otázky a trefné odpovede zachytené kamerou priniesli nielen pohľad učiteľov na 12. triedu, ale aj ich vlastné vnímanie stredoškolského života. Krátka scénka nás preniesla do domova dôchodcov, kde sa po 50 rokoch konalo prvé stretnutie našich maturantov. Vďaka nej možno niektorí pochopili, že budúcnosť s diplomom inžiniera je ich osudom. Ani oslávenci nezaháľali a v krátkom filme odhalili víziu svojej budúcnosti. Na záver kultúrneho programu sme opäť spomínali. Keďže všetci maturanti boli i žiakmi našej základnej školy, triednej učiteľke Csille Albertiovej sa podarilo zmapovať ich cestu štúdiom od prvých písmen až po zložité algoritmy. Moderná technika dokáže uchovať i to, čo sa z ľudskej pamäti navždy vytratí.

StuzBC22-02

StuzBC22-03

StuzBC22-04

Vážnosť odovzdávania stužiek maturantom zdôraznila vo svojom prejave i riaditeľka Edita Pečeňová. Stužka je nielen spomienkou na roky strávené v škole, ale nosiť stužku je pocta: „Veď pre žiakov našej školy ste najstarší. Malí žiaci pozerajú na vás s obdivom a nižšie ročníky gymnázia so závisťou. Študent so stužkou zvyšuje autoritu a dobrú povesť našej školy.“ Je to aj odvaha, lebo jedenásti vykročia na cestu, ktorú si sami zvolili. Zároveň vyjadrila želanie, aby nosili modrú stužku s logom školy s hrdosťou.

Naši maturanti opúšťajú bezpečné múry svojej školy v dobe, ktorá je náročná. Veríme však, že dokážu zúročiť získané vedomosti, budú sa radovať z úspechov a po každom páde sa znovu postavia silnejší a s jasnejšou predstavou ako pokračovať ďalej.

Zuzana Benková

Foto: Barnabás Gyöngyi