luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Návšteva učiteliek materských škôl u prvákov

KomlMS22-01

Takmer pred tromi mesiacmi sa začal nový školský rok, ktorý priniesol veľké zmeny pre prváčikov. Rozlúčili sa so svojou škôlkou a stali sa žiakmi základnej školy. Prvú triedu Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komlóši navštevuje 20 detí, ktoré prišli z troch miestnych a z jednej škôlky v okolí.

V škole 18. novembra usporiadali mimoriadnu ukážkovú hodinu, na ktorú pozvali tie učiteľky a vychovávateľky materských škôl, ktoré ich učili a starali sa o ne počas predošlých troch resp. štyroch rokov. Na hodinu zavítala aj riaditeľka školy Zuzana Lauková.

KomlMS22-02

Hostia si najprv pozreli ukážky z hodiny maďarčiny, kde deti pod vedením učiteľky Edity Mészárosovej Hovorkovej ukázali, koľko písmeniek si už osvojili a že ich s istotou vedia prečítať, či napísať. V očiach malých žiakov sa leskla iskra zvedavosti, snahy a radosti z úspechov. Na hodine slovenčiny pracovali so svojou triednou učiteľkou Juditou Fenyvesiovou Szudovou. Z ich spoločnej práce tiež žiarila radosť. Témou hodiny bola škola, a bolo pozoruhodné, koľko slovíčok už ovládajú tieto malé deti.

KomlMS22-03

KomlMS22-04

Učiteľky a vychovávateľky materských škôl s hrdosťou sledovali „svoje“ deti, lebo o ich úspech sa zaslúžili aj ony. Na konci vyučovacej hodiny nastali dojímavé chvíle stretnutia, ktorému sa každý veľmi potešil.

Marianna Melegová

Foto: autorka