luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Projekt „Turecké časy” v 6. ročníku

TurCasSarv-01

V tomto školskom roku sme v dňoch 23. januára až 3. februára realizovali projekt 6. ročníka s názvom Hrdinovia hradov, slávne hviezdy našej minulosti. Učebné osnovy maďarskej literatúry – román Gézu Gárdonyiho Jágerské hviezdy (Egri csillagok) – vyhovovali aktuálnym témam na hodinách dejepisu.

Samozrejme, téma projektu ovplyvnila každú hodinu počas dvoch týždňov jeho trvania. Naši žiaci sa takto mohli zúčastniť akéhosi cestovania v čase. Niekoľko príkladov: na hodine dejepisu sa v miestnom múzeu zaoberali modelom zemného hradu a jeho dobovými dokumentmi. Na hodine plávania si mohli užiť pohodlie v tureckom kúpeli, na hodine kreslenia vytvoriť spoločenskú hru k spomínanému románu a na hodine techniky navrhnúť turecké motívy. Na hodinách techniky a etiky nahliadli aj do tureckej gastronómie. Pomocou prírodnej vedy odhalili orientačné možnosti veku a vytvorili dobovú mapu. Na hodinách spevu si mohli spolu s Tinódim zaspievať súhrn histórie Jágerského hradu v sprievode renesančných nástrojov. Na jazykových hodinách sa našlo mnoho styčných bodov. Hľadali sme turecké cudzie slová v maďarskom jazyku, po anglicky sme opísali odev tureckého obdobia a v slovenčine boli predstavené turecké stavby a známe osobnosti tej doby. (Samozrejme, to všetko bez nároku na úplnosť.) Na záverečnom podujatí vyhodnotenia projektu mohli všetci ochutnať voňavý turecký čaj a zázvorové sladkosti a to za zvukov tureckej hudby. Pripravili sme aj našu študijnú cestu, ktorá sa uskutoční v neskoršom termíne. Na nej budú môcť deti v skupinách (s plánom trás a zápisníkom) na Jágerskom hrade spoznávať historické pamiatky obdobia tureckej nadvlády.

Žiaci 6. ročníka Slovenskej základnej školy v Sarvaši

TurCasSarv-02

TurCasSarv-03