luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Novohradské lipky v Níži

NLipky23-01

Stretnutie novohradských a hevešských slovenských detí s názvom Novohradské lipky sa od začiatkov tešilo mimoriadnej obľube. V roku 2014 predsa dostalo červenú. Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy sa ho po piatich rokoch rozhodla obnoviť. Organizovania sa ujala Slovenská národnostná samospráva v Níži.

Prvý ročník „oživeného“ stretnutia sa uskutočnil, ale druhý znemožnila pandémia koronavírusu. V roku 2021 Novohradské lipky museli prebiehať v online forme. Deti mali poslať fotografie, kresby a videonahrávky o tradíciách i pamätihodnostiach v mieste bydliska a vyriešiť test o Slovákoch v Maďarsku. Zúčastnilo sa šesť materských škôl a štyri základné školy. Od roku 2022 Lipky už opäť prebiehajú prezenčne. Tohtoročné župné stretnutie detí zo slovenských národnostných materských a základných škôl sa konalo 12. mája. Na žiadosť predsedu župného grémia Ferdinanda Egyeda organizáciu podujatia mali na starosti tri učiteľky nížanskej školy: Zuzana Bánová, Csilla Mezeiová a Zuzana Kučerová. „E-mailom sme rozposlali výzvu každej slovenskej národnostnej škôlke a škole v župe. Na súťažné hravé popoludnie sa prihlásili tri základné výchovno-vzdelávacie inštitúcie, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet. Z Alkáru a Terian prišlo po 11, z Níže 20 detí. Zo štyroch materských škôl sa prihlásilo päť skupín. Z Banky prišlo 8, z Horných Petian 15, z Agárdu 11 a z Níže 22 detí. Hostiteľská obec sa prihlásila s dvoma skupinami súťažiacich,“ podelila sa o počte účastníkov predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Níži Z. Kučerová.

NarStretNH23-02

NLipky23-03

NLipky23-04

Program Novohradských lipiek sa začal v miestnom Kultúrnom dome. Skupiny sa mali najprv predstaviť a až potom mohli riešiť úlohy. Pri prekážkovej dráhe, maľovaní na textilnú látku a pri praktických i teoretických úlohách im pomáhali prítomní poslanci župnej slovenskej samosprávy a sprevádzajúce učiteľky. Po malom občerstvení sa potom deti mohli oddať svojmu kreatívnemu ja, organizátori im pripravili remeselnícku dielňu. Na poludnie vystúpil detský folklórny súbor Krtíšanček pri Základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši. Kultúrny program vyvrcholil tančiarňou. Spoluorganizátorka Cs. Mezeiová nám prezradila, že na deťoch nebolo vidieť únavu a užili si každý moment dňa. Spomenula, že v Novohradských lipkách sa nesúťaží v pravom zmysle slova. Ide skôr o akési preteky medzi skupinami. V popredí je, aby si deti užili spoločné chvíle a zabavili sa. Po obede si každá zúčastnená skupina mohla prevziať od organizátorov darček ako spomienku na spoločný deň. Z. Kučerová sa na záver poďakovala pripravujúcim učiteľom, zúčastneným školám a škôlkam, ako aj Slovenskej národnostnej samospráve Novohradskej župy za podporu. Predsedníčka miestnej Slovače sa rozlúčila s prianím úspešného ukončenia školského roka a príjemných letných prázdnin.

zk/ar

Foto: Tünde Pažitná