luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Spievanky a veršovačky v Níži

SpievNiz23-01

Dňa 18. mája sa v Níži konalo regionálne kolo súťaže ZSM v prednese prózy, poézie a speve ľudových piesní Slovenské spievanky a veršovačky 2023. Prihlásilo sa doň viac než 160 žiakov z 15 Slovákmi obývaných osád.

Kvôli veľkému záujmu sa veršovačky museli konať v dvoch miestnostiach Slovenskej národnostnej základnej školy Kálmána Mikszátha, spievanky a ostatné časti programu v kultúrnom dome. Po hymne Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia sa mládeži a pripravujúcim učiteľom najprv prihovorili hostitelia: riaditeľka nížanskej výchovno-vzdelávacej inštitúcie Eva Sztanková Stefliková, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Níži Zuzana Kučerová a starosta obce Gábor Styevó. Účastníkom zapriali veľa šťastia a príjemne strávených chvíľ v Níži. Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková ako organizátorka súťaže vo svojom príhovore prízvukovala, že pred 25. rokmi sa Spievanky a veršovačky začali práve v Níži. „Je to veľký sviatok pre mňa, že tu dnes môžeme byť. V prvom rade sa chcem poďakovať, že ste prišli. Neboli by ste však tu, keby ste nemali výborných učiteľov, ktorí vás neučia len skloňovanie, písanie, základy literatúry, ale aj mať rád slovenský jazyk, aby ste porozumeli, prečo je dôležitý. […] Možno, že ste nezažili ešte tento pocit, ale určite ho zažijete. Tí, ktorí sa neučia slovenčinu, sa nikdy nedozvedia, aká je krásna. Keď sme robili literárny večierok v Šalgótarjáne a venovali sme sa básňam Andreja Sládkoviča, mnohí mali pocit, ako keby čítali Endreho Adyho. Keď sa stretli s tvorbou Janka Kráľa, mali dojem, ako keby sa im prihováral Sándor Petőfi. Aj slovenská literatúra je bohatá a bolo by škoda ju nespoznať. Verím, že keď si uvedomíte, že ide o klenoty slovenskej poézie, prózy a slovenských ľudových piesní, budete hrdí, že k tomuto národu patríte,” povedala R. Egyedová Baráneková. Dodala, že hoci nie každý bude rovnako recitovať, dôležitá je oduševnenosť, s ktorou prišli súťažiaci do novohradskej obce. Osobitne privítala riaditeľku Gemersko – malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote Darinu Kišákovú, riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska pri Obecnom úrade v Klenovci Jaroslava Zvaru, podpredsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Moniku Szabovú a predsedu Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy Ferdinanda Egyeda.

SpievNiz23-02

SpievNiz23-03

SpievNiz23-04

Po predstavení poroty sa rozbehla súťaž. Spievanky hodnotili Zuzana Hollósyová, Eleonóra Sudiová a Stanislava Zvarová. 1. a 3. kategóriu veršovačiek mali na starosti Mária Ambrušová a Mária Menczerová. Na 2. a 4. kategóriu dohliadali Daniela Onodiová a Erika Zemenová Palečková. Každý súťažiaci od poroty dostal diplom za účasť a Lentilky.

Po výdatnom obede nasledovalo vyhlásenie postupujúcich do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 1. júna v Dabaši-Šáre. Je zvykom, že aj z porotcovského kresla vystúpia so slovenskou ľudovou piesňou. E. Sudiová a S. Zvarová ukázali, že nie náhodou sedeli na druhom konci stola. Po vyhlásení postupujúcich si usmievavá chasa spoločne zaspievala pesničku Po nábreží koník beží a rozlúčila sa: „Do skorého videnia!“

(ar)

Foto: autor