luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O školských úspechoch v Alkári

UspAlk23-01

Od 1. septembra 2012 prevádzkuje Základnú školu a materskú školu Lászlóa Zakupszkého v AlkárimiestnaSlovenská národnostná samospráva. Tamojší žiaci dosahovali v rôznych predmetoch, jazyku a v športových súťažiach vždy dobré výsledky, ale tento školský rok bol mimoriadne úspešný, prezradila nám predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Alkári Judita Kaszalová-Szabadová.

„Začala by som výsledkami zo slovenského jazyka. Žiakov pripravila učiteľka slovenčiny Virág Pincziová Szívósová. V celoštátnej on-line jazykovej súťaži získal žiak 4. ročníka Huba Botlik-Kőszegi 1. miesto. V písomnej časti Celoštátnej súťaže pre základné školy zo slovenského jazyka a literatúry a zo slovenskej vzdelanosti Ministerstva ľudských zdrojov (OÁTV) dosiahol ôsmak Atila Nágel 92 percent a mohol sa zúčastniť ústnej časti. Z 11-tich súťažiacich obsadil 3. miesto. Na Čitateľskej súťaži v Pišpeku žiaci 3. a 4. ročníka tiež skončili na 3. mieste. Ide o dobrý výsledok, keď zohľadníme, že súťažilo osem skupín,“ pochválila deti predsedníčka. Spomenula aj 18. máj, kedy sa v Níži konalo regionálne zápolenie detí v speve ľudových piesní a recitácii Slovenské spievanky a veršovačky. „Do súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku sa zapojilo 6 recitátorov a 1 spevák. Žiačka 2. ročníka Luca Erdélyiová postúpila do celoštátneho finále. Pripravila ju učiteľka Eszter Előháziová, ktorá, keď bola žiačkou, tiež dosahovala dobré výsledky v tejto uznávanej súťaži. Luca získala diplom za vynikajúci výkon,“ povedala J. Kaszalová-Szabadová. Hádam najvýznamnejším dňom v živote alkárskej komunity bol 18. máj, kedy Pedagogické vzdelávacie centrum v Jágri označilo alkársku školu za najlepšiu vidiecku školu v kraji. Na slávnosti 6. júna putovný pohár pre najlepšiu školu prevzala riaditeľka Hajnalka Pásztorová Tóthová.

UspAlk23-02

UspAlk23-03

V školskom roku 2022/2023 sa žiaci alkárskej základnej školy zúčastnili na mnohých súťažiach organizovaných Pedagogickým vzdelávacím centrom. Žiaci 4. a 5. ročníka úspešne reprezentovali ustanovizeň v environmentálnej súťaži. Huba Bottlik-Kőszegi, Albert Péter Kőrösi, Domonkos Deák skončili na 1. mieste. Na prírodovedeckej súťaži ďalšie skupiny získali 3., 5. a 6. miesto. Dvaja žiaci dosiahli vynikajúce výsledky vo výtvarnej súťaži, piati sa zúčastnili matematickej súťaže, ktorá je pomenovaná po Ilone Zrínyiovej. Súťažiacich pripravili učiteľky Krisztina Voleková a E. Előháziová. Žiačka 5. ročníka Eszter Liza Sidiová sa dostala do celoštátneho kola Pravopisnej súťaže Zsigmonda Simonyiho. Pripravila ju Eva Farkasová. „Nebudem teraz referovať o výsledkoch športového zápolenia, lebo to by pokrylo celé noviny. Ďakujeme pripravujúcim učiteľom i žiakom za vzornú a vytrvalú prácu, vďaka ktorej pekne reprezentujú našu školu,“ vyjadrila vďaku J. Kaszalová-Szabadová.

UspAlk23-04

UspAlk23-05

Do najvyššie položenej obce v Maďarsku zavítalo Vertigo

Významným podujatím v živote našej komunity je vždy vystúpenie Slovenského divadla Vertigo. Koncom mája k nám priniesli svoju najnovšiu hru z pera Viliama Klimáčka Herečky (alebo miluj blížneho svojho). Komédia plná tragikomických scén s kabaretnými piesňami bola kokteilom humoru, utrpenia a oslobodzujúceho smiechu. Predstavenie bolo v slovenskom jazyku s maďarskými titulkami. Slovenská národnostná samospráva v Alkári sa snaží každý rok vytvoriť príležitosť na vystúpenie umelcov z Vertiga. Tohtoročné predstavenie podporila Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Na Herečky prišlo veľké množstvo ľudí: dôchodcovia, učitelia, ale aj dovolenkujúci. Strávili spolu príjemný večer. Búrlivým potleskom dali najavo, že rozumejú vtipom a herecké výkony sa im páčia. Po predstavení nasledovala beseda s hercami. Režisér András Nagy a účinkujúci (Ági Gubíková, Orsolya Holecskó, Viola Thirringová a Marián Viskup) boli s prijatím veľmi spokojní. Ďakujeme za fantastické predstavenie i za podporu od CSSM!

(ar)

Foto: autor