luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Tábor v znamení tradícií v obci Novohrad

NovTabDruz23-01

Vďaka úspešnej žiadosti o granty zo Správy fondov Gábora Bethlena mohla Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad spolu s Priateľským spolkom Srdce Novohradu a Klubom pre zachovávanie tradícií uskutočniť posledný júnový týždeň družinový tábor, v ktorom dôležitú rolu hralo práve zachovávanie tradícií.

Zúčastniť sa v ňom mohli žiaci nižšieho stupňa miestnej Základnej školy dr. Mihálya Hesza. Dovedna sa prihlásilo 45 dobrodruhov, ktorí sa zaujímajú o hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo. Keďže od Fondu bola pridelená menej než štvrtina potrebnej sumy, spojila sa celá obec od organizácii, cez podnikateľov až po súkromníkov a s ich podporou sa podarilo tábor uskutočniť. Naposledy sa takýto tábor konal v roku 2015. Vtedy bol pobytový a jeho účastníci boli ubytovaní v slovenskej národnostnej obci Banka (Bánk). Väčšinu nákladov tohtoročného tábora hradila miestna slovenská samospráva a Spolok, ale prispeli aj rodičia, združenia, či miestne firmy. „Táto spolupráca vo mne evokuje neopísateľný pocit. Usporiadali sme tábor, na ktorý nikdy nezabudnem. Moje srdce je plné lásky, ktorú som od žiakov a dospelých počas týchto piatich dní dostala. Každému rodičovi gratulujem, že má také výborné dieťa. Všetky boli zlaté a jedinečné aj v oblasti umenia. Toľko pocitov sa vo mne mieša, predovšetkým však chvála a úprimná vďaka. Nepoznala som mnoho detí, ale všetky mi ostanú hlboko v srdci. Objatia a milé slová od nich, sú na nezaplatenie. Týchto päť dní bolo plných zážitkov. Ďakujem Péterovi Villányimu za výklad v parku s divou zverou, Gergőovi Villányimu a Gine Villányiovej Máriássyovej za ich pohostinnosť, Emese Áldorfaiovej za množstvo sirupov, džemov i koláčov, Gyulovi Szórágyovi za varenie a rodine Gere za lahôdky. Vďaka patrí aj rodičom za melóny, sirupy a darčeky, ako aj pomocníkom, keďže mnohokrát deň trval až do večera, a napriek tomu každé ráno deti čakali upratané, čisté miestnosti v Dome občianskych organizácií,” vyjadrila svoje emócie predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Tünde Debreceniová Králiková.

NovTabDruz23-02

NovTabDruz23-03

Novohradský tábor bol bohatý na výlety. Deti sa vybrali do najpopulárnejšej turistickej destinácie Börzsönských vrchov – Királyrétu. Tam si pozreli Lesnú školu „Rysí dom” a návštevnícke centrum. Po obede v tamojšom Poľovníckom kaštieli sa pozreli aj do jaskyne. Deti si najviac vychutnali interaktívne prednášky a „skúšku odvahy” v kamennej bani: najsmelší museli strčiť ruku do diery a uhádnuť, čo sa v nej nachádza. Účastníci tábora však za ten týždeň zavítali aj do Železničného múzea v Kemence. Tam cestovali štýlovo: na vláčiku na kolesách. Posledný táborový deň ich cesta viedla do blízkeho parku s divou zverou. Tu si mládež mohla vyskúšať ako dobre sa vie zorientovať vo svete vôní sušených rastlín. V miestnom Kultúrnom dome sa zabavili na predstavení ľudovej rozprávačky a bábkarky pochádzajúcej zo Sedmohradska Szende Csernikovej.

NovTabDruz23-04

Žiaci sa oboznámili aj so slovenskými tradíciami Novohradčanov. Zo sprievodných programov T. Debreceniová Králiková spomenula okrem predstavenia miestneho Dobrovoľníckeho hasičského zboru aj spoločné varenie s členkami Klubu pre zachovávanie tradícií. Deťom sa príprava taštičiek plnených lekvárom, rezancov, pupákov a knedlíkov tak zapáčila, že sa im nechcelo ísť ani domov, keď si prišli po ne rodičia. Samozrejme, v palete programov nechýbala ani remeselnícka dielňa. V nej deti zdobili črepníky dekupážnou technikou, vytvárali predmety z hliny a maľovali obrazy na plátno. Mládež prejavila veľký záujem aj o zdobenie drevených dosiek. Na záver tábora každý účastník dostal na pamiatku diplom a medailu za úspešné zvládnutie „Tábora za zachovávanie tradícií”. T. Debreceniová Králiková na záver spomenula, že cieľom 5-dňového družinového tábora bolo, aby si deti obľúbili tanec, hudbu, ľudové piesne a zažili nezabudnuteľné chvíle. Podľa ohlasov, sa to aj podarilo. O tom svedčia rodičovské príspevky na facebooku a fotografie na novohrad.hu.

(ar)

Foto: T. Debreceniová Králiková