luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Fotosúťaž Mlynčanov a Pišpečanov

MlynPisBH24-01

Pred veľkonočnými prázdninami, od 24. do 29. marca, sa siedmaci Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch a Základnej školy Józsefa Beneho v Pišpeku zúčastnili poznávacieho tábora na Slovensku s názvom Bez hraníc.

Sprevádzajúci učitelia hneď prvý deň vymysleli súťaž šitú žiakom na mieru. Účastníci tábora mali za úlohu zvečniť svoje zážitky cez objektívy telefónov. Súťažné práce vyhodnocovali: koordinátorka projektu, riaditeľka mlynskej školy Júlia Szabová Marloková, učitelia Ildika Záluszká a Atila Rusnák z Mlynkov spolu s Emeše Gimesiovou Szokolovou a Gabrielou Bátyiovou Gundovou z Pišpeku. Porota si všímala jedinečnosť, pestrosť záberov a dynamiku. V posledný táborový večer boli vyhlásené výsledky súťaže. Tretie miesto získali Fruzsina Rasztiková s fotografiou z betliarskeho anglického parku a Gábor Szénássy s Betliarskym kaštieľom. Striebro putovalo do rúk Boróky Benzingerovej, ktorá zvečnila výhľad z Trenčianskeho hradu. Prvenstvo získala Lujza Cseháková-Szeifertová s Tulipánmi v Bratislave. Mimoriadnu cenu dostal Baláž Sztrehovszký z Pišpeku, ktorý zachytil jarnú krásu betliarskeho parku. Všetci boli odmenení sladkosťami. O podrobnom programe projektu Bez hraníc sa dočítate v nasledujúcom čísle Ľudových novín.

(ar)

Foto: súťažiaci

MlynPisBH24-02-logo

Poznávací zájazd Bez hraníc! (Határtalanul!) siedmakov Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch a Základnej školy Józsefa Beneho v Pišpeku bol realizovaný s finančnou podporou Úradu predsedu vládySprávy fondov Gábora Bethlena.

MlynPisBH24-03
Lujza Cseháková-Szeifertová: Tulipány v Bratislave (prvé miesto)

MlynPisBH24-04
Lujza Cseháková-Szeifertová: Hrýzť ticho (Bratislava)

MlynPisBH24-05
Boróka Benzingerová: Trenčín zvysoka (druhé miesto)

MlynPisBH24-06
Boróka Benzingerová: Tatry (medzi Košicami a Žilinou)

MlynPisBH24-07
Fruzsina Rasztiková: Žblnkot (Betliar) (tretie miesto)

MlynPisBH24-08
Fruzsina Rasztiková: Tatry po krupobití (Kežmarok)

MlynPisBH24-09
Gábor Szénássy: Betliarsky kaštieľ (tretie miesto)

MlynPisBH24-10
Gábor Szénássy: Levočský kostol

MlynPisBH24-11
Baláž Sztrehovszký: Minúta ticha (Betliar) (mimoriadna cena)

MlynPisBH24-12
Baláž Sztrehovszký: Na brehu (Betliar)