luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Išaseg-tour s rumunskými žiakmi

IsaTour24-01

Skupina rumunských detí zavítala v rámci programu ERASMUS do Základnej školy Jánosa Damjanicha v Išasegu. Žiaci siedmej triedy výchovnovzdelávacej inštitúcie im v rámci prehliadky mesta ukázali pozoruhodnosti jedenásť a pol tisícového mesta. Komunikovali v angličtine.

Hlavnými zastávkami tzv. „Išaseg-tour“ boli Dedinské múzeum, Rímskokatolícky kostol Svätého Štefana, Vrch sôch a v neposlednom rade obľúbené miesto našej triedy, Slovenský oblastný dom. Teta Klára a ujo Laco Fuferendovci – ako inak – aj tentokrát privítali svojich hostí mimoriadne srdečne a prichystali pre nich darčeky v podobe tašiek s nápisom Išaseg a brožúrky o meste.

IsaTour24-02

Poslednou zastávkou bol Kultúrny dom, v ktorom sme našim hosťom predstavili miestny kroj a prekvapili sme ich aj improvizovaným tanečným predstavením.

Naši rumunskí „kolegovia“ boli nadšení z dňa plného zážitkov. Hovorili, že sa im veľmi páčilo, ako zachovávame naše tradície.

Ladislav Sárvári, 7. b. – zp

Foto: autor, FB/Isaszeg hagyománya képekben

IsaTour24-03