luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O našich osobnostiach aj s čabianskymi gymnazistami

ROSMBCaba-01

Nadväzujúc na stretnutie so študentmi slovenského gymnázia v Budapešti s cieľom spoločne rozmýšľať o novom projekte zavítali 26. marca šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fábiánová a konateľ spoločnosti SlovakUm s. r. o. Imrich Fuhl medzi študentov slovenského gymnázia v Békešskej Čabe.

V učebni najprv privítala účastníkov riaditeľka inštitúcie Edita Pečeňová, ktorá pripomenula, že program môže byť akýmsi predchodcom študentského dňa, ktorý ich čaká na druhý deň a zároveň nabádala žiakov k spolupráci. Imrich Fuhl informoval o novej iniciatíve Rok osobností Slovákov v Maďarsku (ROSM). Prvoradým cieľom iniciátorky projektu, predsedníčky Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženky Egyedovej Baránekovej a organizátorov je, aby sa naše najvýznamnejšie osobnosti stali známymi hlavne v kruhu mladej generácie. „Mladí ľudia potrebujú mať nejaké vzory. Keď vieme, že sme Slováci v Maďarsku, iste boli nejakí Slováci aj pred nami,“ povedal I. Fuhl. Spomenul napríklad Ladislava Kubalu, ktorý bol známy športovec, hlásiaci sa k slovenskej národnosti v Maďarsku. Práve preto sa od februára 2024 začal ROSM, v rámci ktorého na stránkach nášho týždenníka uverejňujeme portréty významných osobností – aspoň 100 za posledných 100 rokov.

ROSMBCaba-02

Imrich Fuhl dodal, že tieto portréty plánujú vydať aj knižne, avšak ani táto podoba nemusí byť pre mládež dostatočne pútavá. Preto sa obrátili na mladých, aby vymysleli, akou formou by sa mal projekt uskutočniť.

Eva Fábiánová otázkami o významnejších spisovateľoch a dejateľoch z maďarskej histórie upriamila pozornosť mladých na fakt, že veru nie veľmi poznáme naše osobnosti. Tu treba dodať, že medzi študentmi sa našiel jeden, Ármin Kabai, ktorý poznal skoro všetky šéfredaktorkou vymenované osobnosti, či bola reč o Zoltánovi Bárkányim, či o Júliusovi Dedinskom alebo Jánovi Šutinskom. „Ale ak niekto nie je ako chodiaca encyklopédia, ako tu Ármin, pre toho môžu byť zaujímavé portréty v našom týždenníku,“ podotkla s úsmevom E. Fábiánová. Ako povedala, formou memes, videí alebo iných vizuálnych produktov by sa dali lepšie spoznať aj títo dejatelia, a možno by sa s nimi ochotne zoznámila i mládež. Študenti by preferovali krátke videá a takto organizátori požiadali členov veľmi aktívnej čabianskej Študentskej samosprávy, aby sondovala medzi spolužiakmi a do krátkeho termínu dala vedieť, či a ako by sa zapojili do tohto projektu.

ROSMBCaba-03

Organizátori plánujú uchádzať sa o grant na uskutočnenie putovnej výstavy, vydanie knihy, ale prípadne aj zorganizovanie súťaže pre mladých, ale nielen pre mladých.

ROSMBCaba-04

Ak vy, milí čitatelia viete o niekom, kto vo vašom okolí za ostatných 100 rokov urobil veľa pre Slovákov, bol významným dejateľom, remeselníkom, učiteľom, alebo inak sa aktivizoval, neváhajte nám ho predstaviť, napíšte jeho životnú dráhu a my ho veľmi radi zaradíme do nášho projektu.

(ef)

Foto: Imrich Fuhl