luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Potulky mlynských a pišpeckých detí po Slovensku

MlynPisBHvylet24-02

Týždeň pred jarnými prázdninami sa siedmaci Slovenskej národnostnej školy v Mlynkoch a Základnej školy Józsefa Beneho v Pišpeku po tretíkrát vybrali na Slovensko. Cieľom programu Határtalanul (Bez hraníc) aj teraz bolo zoznámiť mládež s maďarskou kultúrou mimo Maďarska a navštíviť niekdajšie uhorské historické mestá.

Počas šiestich dní skupina precestovala celé Slovensko, od Košíc až po Bratislavu. Žiaci a ich učitelia si pozreli pamätihodnosti 777-ročného Lučenca. Chasa tam navštívila 140-ročný Mestský park, ktorý je jedným z najkrajších a najhodnotnejších parkov na Slovensku, unikátny Kalvínsky kostol, reprezentatívnu Redutu a obnovenú synagógu. Zastavili sa aj v Kaštieli Betliar a Múzeu Andrássyovcov. Deti očarili grófske apartmány, expozícia egyptológie a exotických trofejí.

MlynPisBHvylet24-01

V pestrej palete programov nechýbala ani návšteva Košíc, presnejšie Divadla Thália Színház, prehliadka výstavy Madách 200 a historického centra, kde si s turistickým sprievodcom pozreli všetky pamätihodnosti a položili veniec v krypte Františka Rákócziho II. v najväčšej katedrále na Slovensku, v Dóme svätej Alžbety. V Kežmarskom hrade, odkiaľ bol nádherný výhľad na mesto a zasnežené Tatry, si pozreli netradičnú expozíciu cechov, radničnú miestnosť, zbierku starých chladných a palných zbraní, dobovú lekáreň a hladomorňu. V Levoči, ktorá je známa z románu Levočská biela pani Móra Jókaiho, žiaci obdivovali historické mesto, gotickú Baziliku svätého Jakuba, tzv. klietku hanby (pranier) zo 16. storočia a Starú radnicu.

V Žiline sa deti prešli po Mariánskom námestí, pozreli si radnicu, Kostol Obrátenia sv. Pavla, kláštor jezuitov a Katedrálu Najsvätejšej Trojice. Deťom sa najviac páčil Trenčiansky hrad, odkiaľ bol prekrásny výhľad nielen na mesto, ale aj na okolité hory, a výstava venovaná tvorbe jedného z najvýznamnejších českých umelcov, ilustrátora, maliara, karikaturistu a spisovateľa Josefa Ladu.

MlynPisBHvylet24-03

Maďarskom kultúrnom centre – Inštitúte Liszta Bratislava – si skupina vypočula prednášky o Maďaroch na Slovensku a o športovcoch maďarskej národnosti, pozrela si výstavu anglicko-amerického umelca maďarského pôvodu Sámuela Havadtőyho s názvom Sen v sne – citeľná osobnosť a zavítala aj do Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici. Deti navštívili dôležité pamätihodnosti hlavného mesta Slovenska a potulovali sa po historickom centre. Pozreli si Grasalkovičov palác, Michalskú bránu, Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Starú radnicu, Primaciálny palác, Slovenské národné divadlo, Dóm svätého Martina a mnohé iné lokality. Pri známych bratislavských sochách sa mnohí aj odfotili.

Základnú školu Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským v Tvrdošovciach im predstavila riaditeľka Silvia Tóthová, ktorá ich zobrala aj do predajne miestnych bioprípravkov Tvrdošovské zlato. V Nitre si mládež pozrela Divadlo Andreja Bagara, Baziliku sv. Emeráma, Biskupský palác a fotila sa pri sochách Pribinu, Jána Pavla II. a Cyrila a Metoda.

MlynPisBHvylet24-04

Počas cesty sa žiaci veľa dozvedeli o Holičskom zámku, Hrade Krásna Hôrka, zrúcanine Turnianskeho hradu, Spišskom hrade i o Vysokých Tatrách.

Ani večerné hodiny neplynuli ničnerobením. Po toľkých precestovaných kilometroch deťom dobre padlo riešiť vedomostný kvíz a tancovať, dokonca jeden večer Pišpečanky učili účastníkov tábora gemerské tance a Mlynčanky moderné tance.

Ďakujeme pedagógom oboch škôl Júlii Szabovej Marlokovej, Ildike Záluszkej a Atilovi Rusnákovi z Mlynkov ako aj Emeše Gimesiovej Szokolovej a Gabriele Bátyiovej Gundovej z Pišpeku, že odprevadili žiakov na Slovensko na výlet, ktorý svojim bohatým programom rozšíril obzory všetkých zúčastnených.

(ar)

Foto: autor

MlynPisBHvylet24-05-logo

Poznávací zájazd Bez hraníc! (Határtalanul!) siedmakov Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch a Základnej školy Józsefa Beneho v Pišpeku vznikol s finančnou podporou Úradu predsedu vládySprávy fondov Gábora Bethlena.