luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Tešiť sa zo slovenského slova

VZKSD18-01

Tradičný pozdrav ženám a Valné zhromaždenie Klubu slovenských dôchodcov (VZ KSD) pri Slovenskej samospráve Budapešti pripravili 8. marca v divadelnej sále v sídle SSB.

Začali najprv oficiálnou časťou, aby potom, na menej oficiálnej oslave sa mohli tešiť zo slovenského slova, tak vďaka hercom amatérskej zložky Slovenského divadla Vertigo, ako aj v rámci priateľských rozhovorov.

VZKSD18-02

Zasadnutie Valného zhromaždenia

Minútou ticha si uctili pamiatku bývalých členov, ktorí v minulom roku opustili rady klubu, boli medzi nimi Mária Kušňárová, Ružena Tamášová Malá a Alžbeta Litvaiová.

Na VZ členovia klubu prerokovali a schválili minuloročný program, správu o hospodárení a zvolili nominačný výbor na budúcoročné voľby vedenia KSD.

Ako referovala predsedníčka spolku Júlia Horváthová, členovia úspešne absolvovali podujatia pri príležitosti 20. Výročia založenia klubu, ako aj výlety, návštevy múzeí a slovenských podujatí, usporiadaných slovenskými obvodnými samosprávami hlavného mesta. Nevynechali ani podujatia zriaďovateľky klubu, SSB. Okrem tradičných programov sa prvý raz zúčastnili na Oberačkách v Sebechleboch na Slovensku. Akcia sa vydarila, vyše 40 účastníkov zájazdu si toto kultúrno-spoločenské podujatie veľmi pochvaľovalo. Predsedníčka klubu však spomenula aj to, že rôzne slovenské programy sa často konajú v ten istý deň, takže sa nemôžu na nich zúčastniť, hoci záujem by mali. Takýmto programom malo byť aj stretnutie s pisateľkou týchto riadkov, tentoraz ale ako s poetkou, ktoré museli preložiť na september. Dovtedy však majú naplánované viaceré podujatia, o ktorých budeme aj my informovať našich čitateľov.

VZKSD18-03

V správe Jána Karkalika o hospodárení v roku 2017 sa konštatuje aj to, že v minulom roku okrem podpôr SSB, slovenských zborov IX., XIII. a XX. obvodu BudapeštiCeloštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) sa im podarilo získať značnú čiastku aj zo Správy fondov Ministerstva ľudských zdrojov. Členstvo jednohlasne odsúhlasilo tak správu predsedníčky, resp. finančnú správu, ako aj to, že členský poplatok nezvýšia. Podobne odhlasovali aj členov nominačného výboru, keďže o rok na Valnom zhromaždení budú voliť nové vedenie.

VZKSD18-04

Divadlo, kvety a čokoláda

Po oficiálnom programe nasledovali gratulácie k MDŽ, keď muži odovzdali kvety a čokoládu prítomným ženám, aby potom spoločne sledovali najnovšiu hru ochotníckej zložky Slovenského divadla Vertigo. Predstavenie Nízkotučný život sledovali členovia Klubu dôchodcov a záujemcovia z hlavného mesta s radosťou. A hoci musíme prezradiť, že naše dôchodkyne nemajú také trampoty s nadváhou ako protagonistky hry Vladimíra Klimáčka, vedeli sa vžiť do ich situácie a uvoľnene sa zabávať. Dobrá nálada pokračovala aj pri prestretých stoloch, občerstvenie padlo všetkým vhod.

Eva Fábiánová

Foto: autorka