luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Rok slovenského divadla 2020

RSD20-01

„Divadelné umenie je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva a má nezastupiteľné miesto v našom živote. Rok 2020 je z pohľadu slovenskej divadelnej histórie skutočne výnimočným rokom. Pripomíname si 100. výročie založenia Slovenského národného divadla (SND), ale aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území.

Vďaka týmto významným výročiam máme možnosť poohliadnuť sa za minulosťou – nielen však za míľnikmi, ale aj za osobnosťami, ktoré formovali vývoj slovenského profesionálneho i ochotníckeho divadla. Na podnet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2020 za Rok slovenského divadla. Spomienka na minulosť je pre nás príležitosťou dozvedieť sa o divadle aj niečo nové. Oslávme tieto krásne výročia tak ako si to zaslúžia – v divadle!“

Tieto riadky vítajú návštevníkov webovej stránky rokdivadla.sk, ktorá vznikla pri príležitosti celoslovenského projektu Rok slovenského divadla 2020. Ten prinesie so sebou rôzne divadelné inscenácie, výstavy a iné podujatia zamerané na slovenské divadlo. „Rok slovenského divadla 2020 vnímame ako naštartovanie intenzívnejšej spolupráce nielen medzi divadlami, ale aj medzi slovenskými kultúrnymi inštitúciami. Zároveň veríme, že vznikajúce produkcie a podujatia budú lákadlom nielen pre pravidelných, ale aj pre menej častých návštevníkov divadiel,“ komentovala riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Organizátori pripomínajú, že divadlo má nezastupiteľné miesto v živote jednotlivcov aj spoločnosti a tak isto je tiež dôležitým pilierom slovenského kultúrneho bohatstva. „Citlivo vníma a odráža aktuálne dianie a nastavuje spoločnosti zrkadlo,“ prízvukujú.

Program pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč Slovenskom. Jeho tvárami sa stalo šesť slovenských osobností: herečka a dlhoročná členka Činohry SND Emília Vášáryová, autor, režisér, herec a zakladateľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka, operná speváčka Jolana Fogašová, herečka Gabriela Mihalčínová Marcinková, prvá sólistka Viedenského štátneho baletu Nina Poláková a prvý sólista Viedenského štátneho baletu Roman Lazík.

Oslavovať bude neprofesionálna aj profesionálna scéna. Pre divadlo na Slovensku je významným dátumom 22. august 1830, keď v Liptovskom Mikuláši po prvýkrát odohrali veselohru Jána Chalupku Kocúrkovo. V marci 1920 otvorilo svoje brány aj SND. Tento významný medzník odštartoval rozvoj profesionálneho divadla.

Okrem týchto míľnikov by oslávili 100 rokov od narodenia slovenskí umelci, ako sú napríklad dramatik a teoretik Peter Karvaš, scénograf Ladislav Vychodil, herec a jeden zo zakladateľov slovenského recitačného umenia Viliam Záborský, herec Ctibor Filčík či zakladateľská osobnosť slovenskej baletnej pedagogiky Eva Jaczová.

Počas roku 2020 sa priaznivci divadla budú môcť dozvedieť o tomto druhu umenia viac prostredníctvom ôsmich vlajkových projektov: výstav Divadelné storočie: stopy a postoje resp. theatre.sk, podujatia v rámci festivalu Nová dráma Showcase slovenského divadla, pokračovaním publikácie Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000), knižnou publikáciou 100 rokov SND, galavečera ... tak sme my..., vrcholnou prehliadkou Scénická žatva a performanciou pod názvom Divadelná udalosť.

Oslovili sme v tejto súvislosti aj riaditeľku Slovenského divadla Vertigo Danielu Onodiovú a umeleckú riaditeľku divadla Cervinus Teatrum v Sarvaši Zsuzsu Dósovú, ktoré nás informovali, že v súvislosti s Rokom slovenského divadla ich inštitúcie ešte neboli oslovené a zatiaľ nevedno, či nejakým spôsobom budú participovať na sérii podujatí, ale, samozrejme, aj tohto roku pripravujú pre milovníkov slovenského divadla programy, o ktorých vás budeme priebežne informovať.

Programy k Roku slovenského divadla nájdete na webovej stránke rokdivadla.sk.

TASR, zp

Foto: internet

http://rokdivadla.sk/

https://www.dailymotion.com/video/x7otcoa