luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Komorné divadlo aj fašiangová zábava v Alkári

AlkFas20-01

Rok Slovenskej národnostnej samosprávy v obci ležiacej v Matranských vrchoch, v Alkári, sa začal rušne. Ten raz vám predstavíme jej dve výnimočné podujatia za prvý štvrťrok.

Fašiangové obdobie v turistami navštevovanej obci otvorilo predstavenie Slovenského divadla Vertigo, ktoré po ročnej prestávke opäť mohlo zavítať do tohto zákutia krajiny. „V roku 2018 sme ich pozvali až trikrát, ale, bohužiaľ, vlani sme vynechali ich predstavenia. Náš poslanecký zbor sa preto rozhodol, že takéto chyby si viac nepripustí. 16. februára prišli k nám divadelníci s komornou inscenáciou 60-ročného poľského dramatika Ingmara Villqista, ktorá dostala názov Noc Helvera,” prezradila predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy. Judita Kaszalová Sabadová sa podelila aj o to, že profesionálna zložka Vertiga prvýkrát vystúpila na obnovenom pódiu, ktorého výstavbu podporil Úrad predsedu vlády a Fond Gábora Bethlena. Vyzdvihla, že herci, zvukári a osvetľovači boli nanajvýš spokojní s nainštalovanou modernou zvukovou a svetelnou technikou.

AlkFas20-02

„Táto hra nepatrí k tým ľahším žánrom, lebo hovorí o pocitoch stiesnenosti a smútku, o beznádeji, ktorá môže pohltiť každého. Hlavní hrdinovia, Karla – Margita Garajszká, a Helver – András Nagy, sú postihnutí. Mužský protagonista je mentálne retardovaný, a myslí si, že narukovaním sa zaradí medzi normálnych ľudí. Jeho družka je postihnutá stratou dieťaťa, manželskej lásky, spoločenského postavenia a finančnej istoty. Dramatické ukončenie ich spoločnej púte v nás zanechalo hlbokú stopu, o ktorej sme sa ešte veľa rozprávali,” konštatovala J. Kaszalová Sabadová a dodala, že predstavenia sa zúčastnili aj diváci, ktorí nevedia po slovensky, lebo hra bola otitulkovaná. Predsedníčka miestneho slovenského zboru poznamenala, že inscenácia v réžii M. Garajszkej, v dramaturgii Daniely Onodiovej zožala veľký úspech medzi domácimi, turistami i pedagógmi. Na záver sa poďakovala každému, kto sa pričinil o nezabudnuteľné nedeľné popoludnie.

AlkFas20-03

Druhé väčšie podujatie Slovenskej národnostnej samosprávy v Alkári sa konalo v oblasti školstva. Treba dodať, že Slovenská národnostná základná škola Ladislava Zakupského je vo vlastníctve miestneho slovenského zboru. Predposledný februárový piatok sa v priestoroch spomínanej výchovnovzdelávacej inštitúcie uskutočnila fašiangová zábava. Táto forma veselenia sa je v každej škole, spolu s ukončením školského roka, najočakávanejším momentom. Veľká sála sa popoludní naplnila všelijakými postavami pochádzajúcimi z reálneho ako i fiktívneho sveta. Program sa začal spoločnými vystúpeniami. Prváci a druháci obecenstvu predstavili svoje tanečné schopnosti, a prezlečení za pastierov dobytka v severoamerických prériách zatancovali kovbojský tanec. Žiaci a žiačky z 3. a 4. ako aj 5. a 6. triedy vystúpili zvlášť. Produkcie boli naozaj pestré, bohaté na tance a paródie. Najväčší úspech však zožala siedma trieda a končiaci ročník so svojimi úsmevnými príbehmi.

AlkFas20-04

Po kultúrnom programe nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže v pečení šišiek, ktorej cieľom bolo umožniť ľuďom ochutnať túto lahôdku a viesť ich k tomu, aby si ich doma napiekli tiež, a tým sa nevedomky starali i o tradície. Na tohtoročné „kolo“ sa zaregistrovalo až jedenásť záujemcov. Boli takí, ktorí na súťaž Slovenskej národnostnej samosprávy pripravili tradičné, medzi domácimi nazývané harovce, podaktorí pred porotu priniesli plnené fašiangové múčniky, medzi Alkárčanmi známe ako pampušky. Rozhodcovia nemali ľahkú úlohu. O tom svedčí aj fakt, že niektorým víťazstvo ušlo len o chlp. Na podnet organizátorov dobrosrdečná porota udelila až štyri umiestnenia. Zlaté, strieborné a bronzové miesto patrilo Márii Illésovej, Andrei Ürmösiovej a Márii Sápszkej. Na štvrtom mieste bola ocenená žiačka školy Esztera Sidiová, druháčka, ktorá ešte má sa čo učiť a precvičovať si svoje kulinárske metódy od ostatných, ale organizátori veria, že onedlho ona bude stáť na stupni víťazov. Ceny najlepším „šiškárom“ odovzdala predsedníčka slovenskej samosprávy J. Kaszalová Sabadová. Účastníci popoludnia mohli potvrdiť alebo vyvrátiť rozhodnutie poroty, lebo požiadavkou účasti na 7. ročníku súťaže bolo priniesť so sebou dopredu určený počet šišiek. Vieme však, že keď sa už človek pustí do pečenia týchto voňavých sladkých lahôdok, neprestane pri desiatich kusoch. Po odovzdaní cien zábava pokračovala. Žiaci školy sa prezliekli do masiek, predstavili sa a tancovali na modernú diskotékovú hudbu. Čo bolo tohto roku trendové? Sálu doslova napadli kovboji a futbalisti. Deti, rodičia, ako aj prítomní sa na programe nielen zabávali, ale pochutnali si na zákuskoch, obložených chlebíčkoch a nápojoch v bufete. Na konci fašiangového popoludnia tí šťastnejší vyhrali hodnotné veci v tombole a smelší si mohli zasúťažiť v karaoke.

AR

Foto: Judita Kaszalová Sabadová