luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Deň národností Békešskej župy

DNBZ21-01

Slávnosť Dňa národností Békešskej župy sa konala 16. decembra 2021 v úzkom kruhu v Dome kultúry v Eleku a v rámci nej odovzdali aj vyznamenania Za národnosti Békešskej župy, ktoré tentoraz získal za Slovákov František Zelman. Účastníkov podujatia pozdravil primátor mesta György Szelezsán, ktorý vyzdvihol, že v juhovýchodnom cípe krajiny ležiaci Elek je malé multietnické mestečko, kde vedľa seba žijú Rumuni, Rómovia, Nemci, Slováci a, samozrejme, Maďari.

„Pre svoju geografickú polohu a búrlivé, ako aj pokojné obdobia dejín žilo v Uhorsku vždy nespočetné množstvo národností a toto spolužitie nebolo vždy bezproblémové. Môžeme však povedať, že sme sa všetci v Maďarsku poučili z chýb a hriechov minulosti a teraz sa snažíme pokračovať v spoločnom živote s rešpektom k zvykom a tradíciám všetkých národností, ba čo najviac pomáhať pri ich zachovaní, ale aj identity a tradícií. Myslím, že nás všetkých spája láska k vlasti, k vidieku, k našim obciam, všetci sme sa tu narodili, chceme tu žiť, aj keď náš materinský jazyk a zvyky sú odlišné. Máme oveľa viac spoločného ako rozdielov,“ zdôraznil primátor Eleku Gy. Szelezsán. Po príhovore starostu mesta nasledoval príhovor predsedu župnej samosprávy Mihálya Zalaia, ktorý povedal, že Békešská župa je po Baranskej a Peštianskej župe treťou národnostne najvýznamnejšou župou, „akoby bola malým zastúpením celej Karpatskej kotliny. Za posledných 300 rokov žili národnosti župy vo výbornej spolupráci, navzájom sa spoznávali, navzájom si pomáhali a vytvárali kultúrnu zmes a identitu, ktorá je rovnako silná aj dnes. Verím, že tento druh rozmanitosti, ktorý v minulosti dokázal vytvoriť takúto jednotu, bude s nami žiť aj v budúcnosti.“

DNBZ21-02

Riaditeľ odboru úradu štátneho tajomníka pre cirkevné a etnické vzťahy v Úrade predsedu vlády Richárd Tircsi vo svojom príhovore zdôraznil, že Békešská župa je azda najrozmanitejšou župou v krajine, kde žijú Nemci, Slováci, Srbi, Rumuni, Poliaci, Ukrajinci a Rómovia, prítomní a zastúpení na všetkých fórach. Dodal, že maďarská vláda považuje svoje národnosti za prioritu, podporuje ich značnými finančnými prostriedkami a prispôsobuje právny rámec skúsenostiam a potrebám. „V súčasnosti ešte viac hľadáme naše spoločné putá, ktoré nás spájajú s národmi Karpatskej kotliny. Čím silnejší je vonkajší tlak, tým viac lipneme na miestnych hodnotách, ktoré so sebou nosíme, dobre ich poznáme a tvoria našu komunitu, keďže naše etnické tradície, kultúra a náboženstvo sú si navzájom oveľa bližšie, než to, čo by nás mohlo rozdeľovať. Pocit spolupatričnosti môže dať ostatným skutočnú silu. Dá sa povedať, že príslušníci národností majú šťastie, pretože sú vo svojej vlasti doma v dvoch kultúrach a komunitách, no zároveň majú väčšiu zodpovednosť toto dedičstvo uchovávať a odovzdávať ďalej“, povedal Richárd Tircsi. Zároveň dodal, že pre mnohých Dni národností poskytujú veľké kultúrne hodnoty, ale podľa ďalších sú veľmi užitočné aj pre budúcnosť, lebo sa prehlbujú vzťahy v komunite a pripravujú sa plány na ešte efektívnejšiu spoluprácu.

Po príhovoroch, vzhľadom na to, že v roku 2020 pre epidémiu nemohli byť odovzdané ocenenia, v roku 2021 odovzdali aj minuloročné vyznamenania.

Spomedzi príslušníkov slovenskej národnosti v predchádzajúcom roku ocenenie udelili Krúžku slovenskej ľudovej piesne Horenka z Kétšoproňu, dostala ho príslušníčka nemeckej národnosti Éva Mónika Mittagová, vyznamenaným rumunskej národnosti sa stal György Petrusán a rómskej Tibor Sztojka.

DNBZ21-03

DNBZ21-04

Vzápätí nasledovali slovenské, rumunské, nemecké a rómske tanečné vystúpenia, po ktorých odovzdali ocenenia Za národnosti Békešskej župy predstaviteľom slovenskej, rumunskej, nemeckej a rómskej národnosti. V roku 2021 v mene nemeckej národnosti dostala vyznamenanie O. Gy. Ottlakánová, v mene poľskej národnosti Erika Péterová, za rumunskú menšinu prevzal vyznamenanie spevácky zbor Pro Musica, rómsku národnosť zastupoval ocenený Zsolt Szécsi. Vyznamenanie Békešskej župy za Slovákov v regióne dostal Komlóšan František Zelman.

Čo pre vás znamená župné ocenenie Za národnosti? – opýtali sme sa vyznamenaného.

– Na ocenenie ma navrhla moja komunita, komlóšska slovenská samospráva, Komlóšania. Môžem sa dojato priznať, že je pre mňa nádherný pocit, že tam, kde žijem a kde som svoju prácu začal, si vážia, čo som vykonal, čo robím. Preto chcem poďakovať komlóšskym Slovákom. Veľmi dobre si pamätám, keď som prvý raz prišiel do Slovenského klubu v deväťdesiatych rokoch. Opekali sme slaninu, Laukovci ma pozvali. Páčilo sa mi, že sme sa rozprávali po slovensky. Mohol som niečo osožné urobiť pre svoju národnosť, pre svoju komunitu, čo nie je veľká politika, ale prispel som k tomu, že u nás slovenské dianie funguje, na Komlóši, aj v Békešskej župe, aj v Maďarsku. Podporovali ma aj iní z Békešskej župy. Som povďačný za to, že ma podržali. Chcem poďakovať aj svojej rodine, deťom i celej „väčšej“ rodine, príbuzným za podporu. Som nekonečne vďačný svojej manželke, že mi je oporou v tejto práci, že po komlóšsky sa naučila nielen variť a piecť, a zachovávať naše zvyky, ale aj hovoriť, čo mnohí rodení Komlóšania opomenuli za ostatné desaťročia.

-etre

Foto: M. Gubisová, Á. Bencsik