luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Dni Slovenského Komlóša

DniSK22-01

Na juhu našej Dolnej zeme sa 24. apríla konali Dni Slovenského Komlóša. Program sa začal kladením vencov pri pamätníku znovuosídlenia mesta. Potom sa oslavujúci dav presunul do Domu prírody, kde bolo slávnostné zasadnutie zastupiteľského zboru Slovenského Komlóša.

Primátor mesta Zoltán Zsura vyzdvihol, že 24. apríl je významným dňom v histórii mesta. „Každoročne si v tento deň pripomíname 80 slovenských rodín, ktoré v roku 1746 prišli do vtedy neobývanej pustatiny Komlóš a začali nový život. Bohužiaľ, táto tradícia bola v posledných rokoch prerušená v dôsledku pandémie. Tento rok si však pripomíname 275+1, presnejšie 276. výročie znovuosídlenia Slovenského Komlóša.“ Jeho zbierky, prezentácie, organizátorská a edičná práca v oblasti etnografie Komlóša sa stali základom knihy Dekoratívne umenie Slovákov v Komlóši, ktorá vyšla v roku 2011. Vďaka svojim odborným znalostiam a silným väzbám na Komlóš je primátor aktívnym členom miestneho výboru pre kultúrne dedičstvo od jeho založenia.

DniSK22-02

Po slávnostnom príhovore primátora odovzdali ceny Pro Urbe. V roku 2022 zastupiteľstvo udelilo ocenenie Kataríne Stirbitzovej Dankovej, ktorej predkovia tu žili už pri založení obce v roku 1746. Vyštudovala matematiku a fyziku, začala učiť v Komlóši a zaujímala sa aj o etnografiu a dlhé roky zbierala etnografický materiál.

Atletický klub Slovenského Komlóša, najstaršia občianska organizácia v meste, získal tiež ocenenie Pro Urbe. Bol založený v roku 1927. Najaktívnejšími oddielmi klubu boli futbalový, plavecký, atletický, šachový, hádzanársky a krátko aj vodnopólový klub. Počas 95 rokov sa v TTC vystriedalo najmenej 18 predsedov a 38 trénerov.

DniSK22-03

Ocenenia Mladý talent Slovenského Komlóša tento rok získali Janka Takácsová, Boglárka Lőrinczová, Milán Stirbitz, Emese Krátka a Dániel Valjer. Poslední dvaja sú žiakmi miestnej slovenskej školy. Program sa však ani zďaleka neskončil. Nasledujúce ráno sa konala vernisáž výstavy Judity Tomkovej a obyvatelia si pripomenuli 115. výročie založenia slovenského ochotníckeho divadla v Slovenskom KomlóšiSlovenskom kultúrnom regionálnom stredisku. Popoludní na dvore Slovenského oblastného domu nám Komlóšania ukázali, ako vyzerá ozajstný gastronomický deň s 18. ročníkom Súťaže suchých klobás, ktorú vyhrala Žofia Mataiszová. Podujatie otvorili evanjelický farár Attila Spišák a predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik, ktorý sa prítomným prihovoril ako hostiteľ. Vo svojom prejave vyzdvihol podstatu komlóšskeho cítenia a lokálpatriotizmu, čo spája obyvateľov mesta. Na javisku najprv vystúpila Detská citarová skupina Iglice z Veľkého Bánhedešu, potom nasledovali Súbory Tanečného spolku Komlóš, mandolínový súbor TremoloFolklórny spolok Horenka z Kétšoproňu. Mládežnícky dychový orchester v Slovenskom Komlóši nám okrem klasických skladieb predniesol aj Rákócziho pochod, na čo sa miestni hneď postavili a začali tancovať slávny komlóšsky marš. Na tomto festivale boli prítomní okrem Slovákov z Békešskej župy aj vzácni hostia zo Slovenska. Keďže išlo o gastronomický festival, prítomní mohli ochutnať pečenú komlóšsku klobásu, ale, samozrejme, nemohla chýbať ani slávna „birkacia“ kapustakvasjenke. Elečania piekli svoje chutné kapustové lokše.

DniSK22-04

Bolo veľmi dobré a inšpirujúce vidieť výsledky spolupráce počas tohto podujatia, jednotu a spolupatričnosť obyvateľov Slovenského Komlóša i všetkých dolnozemských Slovákov.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker