luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

IX. národnostná konferencia v Sarvaši

KonfSarv22-01

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši sa konala konferencia o nových výzvach a možnostiach národnostného vzdelávania. Podujatie zorganizovali už po deviaty raz, s cieľom upozorniť na túto súčasť pedagogiky.

Dekanka Pedagogickej fakulty Krisztina Katonová vo svojom uvítacom príhovore uviedla, že národnostná výchova je na fakulte prítomná od jej počiatkov v roku 1959. Jedným z hlavných poslaní univerzity je podporovať udržiavanie jazyka a kultúry národnostných menšín a vychovávať učiteľov, ktorí sú schopní zachovávať a odovzdávať kultúru, tradície a identitu národnostných menšín. Pedagogická fakulta má tiež za úlohu pôsobiť ako most medzi národnosťami materskej krajiny a našou krajinou. Generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Emil Kuchár uviedol, že prácu národnostných učiteľov s mládežou v Maďarsku vysoko oceňuje. Veď pokladom každej slobodnej krajiny je zachovanie národností, ich kultúry a jazyka. Hovorca slovenskej národnosti v maďarskom parlamente Anton Paulik povedal, že je veľkou výzvou zvrátiť proces, v ktorom sa Maďarsko stáva čoraz viac jednojazyčným. Dodal, že Výbor pre národnosti sa neustále snaží podporovať oblasť vzdelávania národnostných menšín, a to tak predkladaním právnych predpisov, ako aj ponukou štipendijného programu a zvýšením jazykového príspevku.

KonfSarv22-02

KonfSarv22-03

KonfSarv22-04

Konferencia potom pokračovala v jednotlivých národnostných sekciách. V slovenskej sa diskutovalo aj o metodických výzvach vyučovania slovenského jazyka na prvom stupni základnej školy a o možnostiach rozvoja dyslektických žiakov vo vyučovaní slovenského jazyka s využitím metodickej zbierky obrázkov.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker