luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Slovenský deň v Čabačude

SlovDniCC22-01

V jedno krásne májové popoludnie (8. mája) usporiadali Slovenský deň v Čabačude, kde sa okrem miestnych stretli Slováci z celého regiónu. Hlavným cieľom programu bola prehliadka slovenských folklórnych súborov.

Na záver programu odovzdali Páviemu krúžku a citarovej skupine v Čabačude ocenenie pri príležitosti 25. výročia vzniku, a veľkú ovocnú tortu. V tomto roku udelila miestna slovenská samospráva cenu Za čabačudských Slovákov prednostke miestneho úradu Zuzane Kasikovej Csíkovej, ktorá tento rok odišla do dôchodku, za jej celoživotné pôsobenie a pomoc miestnym Slovákom. Predseda miestnej samosprávy Michal Válkovsky vyzdvihol, že je krásnou chvíľou v živote slovenskej samosprávy, keď sa môže opäť stretať na novom mieste a vo väčšom počte, ako pred pandémiou.

SlovDniCC22-02

Predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely vo svojom prejave okrem iného zdôraznil nadchádzajúce sčítanie obyvateľov a apeloval na miestnych, aby sa ho zúčastnili, hlavne z dôvodu získania čo najvyšších dotácií pre slovenskú národnosť, a aby videli aj v parlamente, že Slovač v Maďarsku ešte žije. Predsedníčka Slovenskej samosprávy Békešskej župy Judita Krajcsoviczová vo svojom príhovore vyslovila radosť, že sa po dlhom čase môžu opäť osobne stretnúť a vyzvala prítomných na zachovanie tradícií našich predkov a slovenského jazyka.

SlovDniCC22-03

Na podujatí okrem spomenutého spolku vystúpil Citarový súbor Strapce z Békešskej Čaby, páví krúžok Borouka z Telekgerendášu, Slovenský folklórny spolok Horenka z Kétšoproňu a v neposlednom rade mladí talentovaní Čabačuďania z miestnej škôlky. Súčasťou podujatia bola tiež výstava slovenských ľudových svadobných krojov Zväzu Slovákov v Maďarsku z jednotlivých regiónov Maďarska.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker

SlovDniCC22-04

SlovDniCC22-05

SlovDniCC22-06

SlovDniCC22-07

SlovDniCC22-08

SlovDniCC22-09