luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Jar v Legínde

JarLeg22-01

Nie je nič krajšie ako sledovať po zimnom období prebúdzajúcu sa prírodu. Práve tento moment zachytila naša čitateľka Kitti Fehérová z Legíndu. Jej slnečná jarná prechádzka viedla do chotára, k starému evanjelickému cintorínu.

Na tamojších hrobkách je možné nájsť mená významných osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Legíndu. Za spomenutie stojí krypta Káldyovcov a Dukaiovcov Takácsovcov, ktorým patrila kúria nachádzajúca sa uprostred dediny. Z tohto rodu pochádza napríklad poetka Judit Dukai Takácsová, známa pod pseudonymom Malvina, a Zsuzsanna Takácsová, manželka známeho básnika Dániela Berzsenyiho. Na cintoríne, kde prevláda ticho a pokoj, fotografka zvečnila prekrásny koberček vytvorený z narcisov. Jej fotografie sú svedectvom toho, že aj po zániku je život.

AR

Foto: Kitti Fehérová

JarLeg22-02

JarLeg22-03

JarLeg22-04