luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

20. Národnostný deň v Rétšágu

Retsag22-01

Slovenská samospráva v Rétšágu počas posledného júlového víkendu usporiadala Národnostný deň už po dvadsiaty raz. Program, prebiehajúci v rímskokatolíckom kostole, otvorila predsedníčka Slovenskej samosprávy v Rétšágu Silvia Šalgaiová spolu s primátorom mesta Zoltánom Mezőfim, ktorý zagratuloval miestnemu slovenskému zboru k jubileu.

Dvojjazyčnú svätú omšu slúžil Ladislav Rados z Níže, litánie čítala členka Slovenského speváckeho zboru Ozvena Margita Tóthová Urbaničová. Zbor potom pod vedením dirigenta Ádáma Balázsa Galambosa hudobne spestril svätú omšu, štvorhlasný kolektív výborných spevákov z Budapešti na syntetizátore sprevádzal János Bacsi. Ako povedala predsedníčka Ozveny Zuzana Hollósyová, počas minulého roka vyšlo nové CD zboru, z ktorého tiež predniesli ukážky.

Retsag22-02

Druhá polovica programu patrila odovzdávaniu vyznamenania Za našu národnosť a pozdraveniu pedagógov. Tento rok toto miestne vyznamenanie dostal bývalý učiteľ, slovenský aktivista a predseda Slovenskej samosprávy vo Vacove Július Alt. Ocenený pospomínal aj na tie časy, keď ešte pracoval ako referent ľudovej kultúry Kultúrneho oddelenia okresu Rétšág a poďakoval aj Ozvene za krásny koncert, a hlavne za to, že chodia do dedín a miest, v ktorých ešte žijú Slováci a aj takýmto spôsobom pomáhajú zachovávať slovenské slovo a tradície.

Retsag22-03

Podpredsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Alžbeta Struhárová potom pozdravila učiteľku Margitu Mocsáriovú, ktorá ešte v roku 2019 dostala čestný diplom od Univerzity K. Eszterházyho, kde pred 50 rokmi ukončila vysokoškolské štúdium a do dôchodku pracovala ako učiteľka. Mnohým prítomným bola aj triednou profesorkou, ako napríklad S. Šalgaiovej a pánovi primátorovi. Zaspomínali si aj na zosnulého pána učiteľa Karola Megyeriho, ktorý nás minulý rok navždy opustil. Na podujatí sa zúčastnili jeho dojatá manželka a dcéra.

Retsag22-04

Na záver hostiteľský zbor slovenských poslancov všetkých prítomných pozval na pohostenie do evanjelickej modlitebnice. Okrem večere dobrú náladu pozdvihli Péter Berec z Ostrihomu Ján Machaj z Mlynkov, ktorí zahrali populárne piesne na akordeóne a ozembuchu, no a pri tejto zábave už spievali nielen členovia Ozveny, ale všetci.

(zlh)

Foto: Z. L. Havas

Retsag22-05-logo

Program podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pod číslom 1152/HU/2022.