luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Slovenské tance v Petőfiho literárnom múzeu

TanecPIM-01

Na mnohých miestach Maďarska v roku 2023 oslavujú dvojsté výročie narodenia najväčšieho, či najvýznamnejšieho maďarského básnika Sándora Petőfiho. Oslavovaný poet pochádzal z Malého Kereša, kde ešte aj dnes žijú Slováci. Ako je známe, aj jeho matka, Mária Hrúzová bola Slovenka. Pri príležitosti jubilea sa tento rok konajú veľkolepé oslavy na jeho počesť.

Petőfiho literárne múzeum v Budapešti siahlo po hudobnej a tanečnej „literatúre“ a v sobotu 14. januára zorganizovalo tzv. Petőfiho slobodný deň – Petőfi szabadnap. Celý deň ponúkalo záujemcom rôzne programy súvisiace s dvojstým výročím jeho narodenia. Okrem literárnych diskusií a expozícií sa stal súčasťou programu aj tanečný dom. Na pozvanie múzea prišli pod vedením Marty Markovej Balázsovej členovia slovenského tanečného spolku Dúha z Malého Kereša. Tančiareň viedla tanečná pedagogička a vedúca súboru z Dunaeďházu Silvia Sebőková.

TanecPIM-02

Veľký záujem bol o slovenské tance. S. Sebőková naučila tzv. ľapkanú polku, základné kroky z meštianskych tancov zo Šariša, ale nechýbali ani kroky z choreografie tancov Malého Kereša. V prestávke počas krátkeho odpočinku tanečníkov muzikantka Klára Erdélyiová-Molnárová naučila ochotné publikum známu dvojjazyčnú pieseň, ktorá je populárna medzi Slovákmi v Maďarsku, ba aj Maďarmi na Slovensku, Sárga uborkának zelený list má…

TanecPIM-03

TanecPIM-04

Do tanca hrala kapela Kóborzengő, pod vedením K. Erdélyiovej-Molnárovej. Poldruhahodinový program tanečného domu sa všetkým veľmi páčil, záujemcovia si osvojili základné kroky slovenských tancov. Spomínať na výnimočný zážitok budú iste dlhšie, než len jeden a pol hodiny.

(zlh)

Foto: Klaudia Szujerová