luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Advent v Šalgótarjáne

AdvSalg22-01

V adventnom období usporiadala Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne spolu so Spolkom šalgótarjánskych Slovákov a ich priateľov (ďalej len Spolok) svoje tradičné stretnutie.

Predseda miestnej samosprávy Ferdinand Egyed prítomných informoval o tom, aké úlohy sa splnili v roku 2022 a stručne načrtol plány na nasledujúci rok. Vo svojom príhovore predseda spolku József Homoga sa okrem iného poďakoval členom za aktívnu účasť počas celého roka na programoch organizovaných slovenskou samosprávou a spolkom. Prítomní jednohlasne prijali návrhy a mohol sa začať kvíz Čo vieš o Slovákoch. Na rozdiel od minulých rokov, súťaž prebiehala formou TOTO. Otázky zostavil F. Egyed. Zodpovedanie niekedy zákerných, inokedy vtipných, ale aj vážnych otázok prinieslo zaujímavé výsledky. Len dvaja mali deväť, traja osem správnych odpovedí. Odmena bola pre každého rovnaká: balíček salónok.

AdvSalg22-02

Po prvom prekvapení nasledovalo druhé – vystúpenie troch slovenských folkloristov z Detvy. Už sme poznali ich talent, pretože viackrát sme ich videli vystupovať na slovenských podujatiach. No toto ich účinkovanie prekonalo všetky očakávania. Anna Hudecová nás neoslnila len svojou krásou, ľudovým krojom, ale aj hlasom a speváckymi schopnosťami. Zaspievala krásne slovenské vianočné piesne. Na gombíkovom akordeóne ju sprevádzal Jozef Uhrin. Karol Kočík zahral na fujare a gajdách. Azda najkrajšia časť večera nadišla, keď naši hostia z Detvy začali hrať a spievať hymnu Slovákov v Maďarsku. Aj obecenstvo sa postavilo a pridalo sa k spevu. Bolo to veľmi dojemné. Ich program sa však týmto neskončil. Folkoristi potešili obecenstvo veselými slovenskými ľudovými melódiami a mladší členovia súboru sa pustili do tanca. My, starší, sme sa len túžobne prizerali, ako dobre im to ide.

AdvSalg22-03

AdvSalg22-04

Na záver kultúrneho programu sa predseda slovenskej samosprávy poďakoval hosťom za účasť a odovzdal im darčeky. Nasledovala tradičná vianočná večera. Na stoloch už pre prítomných nachystali slovenskú kapustnicu, orechovú a makovú štrúdľu. Apropo, skoro som zabudol na predjedlo: vianočné oblátky so strúčikom cesnaku s lyžicou medu. Podľa slovenského ľudového zvyku sa na Štedrý večer jedáva cesnak s medom, lebo je strážcom nášho zdravia, života a sily. Niektorí si z neho dali aj repete. Ja som si na ňom síce nepochutnal, ale teším sa, že som sa zúčastnil na tomto podujatí. Moji milí slovenskí priatelia! Som rád, že sme boli spolu, obohatili sme sa o nové poznatky, našli sme si nových kamarátov. Na záver si prajme, ako je to v hymne:

Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý Boží deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá,
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.

J. Homoga/AR

Foto: autor