luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Život a plány krúžkov ČOS

COS23-01

Dňa 18. Januára sa konalo zasadnutie predsedníctva Čabianskej organizácie Slovákov. Od svojho založenia je ČOS najväčšou občianskou organizáciou v Békešskej Čabe so stovkami členov. Tento rok sme požiadali vedúcich jednotlivých skupín, aby zhodnotili uplynulý rok a prezradili nám svoje plány na tento rok.

Konateľka Hajnalka Krajčovičová uviedla, že organizácia má v súčasnosti sedem skupín – citarový súbor StrapceČabianska ružička, ktoré sa venujú zachovávaniu a pestovaniu miestnej a regionálnej ľudovej kultúry. Výšivkársky krúžok Rozmarín vyhráva odborné súťaže, čím šíri dobré meno remeselnej kultúry Čaby. Najväčším klubom je Klub seniorov, ktorý má takmer 100 členov. V mestskej časti Vinice pôsobí Slovenský klub vo Viniciach a popri tom ČOS má aj dvoch kolektívnych členov, Klub pre učiteľov na dôchodku a skupinu pre ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou. H. Krajčovičová uviedla, že organizácia má za sebou úspešný rok. V tomto roku opäť vydávali noviny ČabänČabiansky kalendár a vydali aj nástenný kalendár. Dodala, že uskutočnili mnoho programov a reprezentovali naše mesto na mnohých miestach. „Tento rok by sme chceli opäť zorganizovať naše úspešné podujatia, ako sú Klobásiáda a Jarmok. Ďalšou zmenou bude, že naše programy budeme organizovať v spolupráci so spoločnosťou Čabianski Slováci s. r. o. a so Slovenskou samosprávou župného mesta Békešská Čaba.“

COS23-02

Rozmarín je medzi najlepšími v krajine

Výšivkársky krúžok Rozmarín od roku 2021 funguje pod vedením Moniky Misikovej. „Keď som prevzala vedenie krúžku, mala som isté obavy, či sa mi podarí naplniť očakávania, keďže teta Anka (Dr. Anna Illésová) je v celej krajine uznávaná umelkyňa, ktorá svoje remeslo pestuje na najvyššej možnej úrovni.“ Úplne prvou prácou M. Misikovej bola Textilná konferencia, na ktorú sa prihlásila s výšivkou z Čataja. Tím s ňou vyhral prvú cenu. Odvtedy bola výstava prezentovaná vo viacerých mestách v Maďarsku, ale výstavy sa organizovali aj v susedných krajinách. A čo sa týka budúcnosti, dielňa sa teraz pripravuje na májovú súťaž „100 ruží“, kde budú pripravovať maďarské výšivky „matyó“. Vedúca dielne našim čitateľom poskytla aj pohľad do zákulisia projektov. Vysvetlila, že na takúto konferenciu sa začínajú pripravovať rok pred jej konaním. „Ďalšia Textilná konferencia bude o rok vo februári, ale už teraz kreslím vzory. Bude mi trvať asi 2-3 mesiace, kým sa dopracujem k podrobnostiam. Potom dám členom vzorky a pridelím im úlohy. Nemám žiadne sťažnosti, pretože dievčatá sú veľmi šikovné a komunita je veľmi dobrá. Vyšívanie materiálov by sa malo začať v lete, pretože je to časovo veľmi náročná úloha. Navzájom sa radíme a ja kontrolujem prácu.“ Skupina sa, samozrejme, aktívne zapája do života miestnej slovenskej komunity. Svoje čabianske výšivky predvádzajú a predávajú aj na významných podujatiach.

Citarový súbor Strapce naďalej pracuje s veľkým elánom

„Pre skupinu bol rok 2022 veľmi úspešný. Takto by sme chceli pokračovať aj tento rok. Začneme tam, kde sme skončili, a tím sa bude stretávať každý piatok na skúškach. Chceme tiež udržiavať naše partnerské vzťahy,“ povedal nám mladý vedúci Marcell Gergő. Ako vyzdvihol, naďalej budú spolupracovať s Krúžkom tradičnej kultúry v Békešskej Čabe pri organizovaní Harruckernovej historickej cesty. V ich pláne je tiež pokračovať v zapájaní mladých ľudí do ľudovej kultúry. „Radi by sme oslovili viac miestnych škôl/škôlok s našimi interaktívnymi ukážkami hudobných nástrojov. Potešilo nás, keď sme boli požiadaní o pomoc pri organizovaní veľkonočnej tvorivej dielne a decembrového programu Generácie spolu. Pre našu prácu je dôležitá spätná väzba, preto sa chceme tento rok kvalifikovať.“ Minulý rok bol súbor v zahraničí a v roku 2023 budeme reprezentovať čabianskych Slovákov v Českej republike na folklórnom festivale Jánošíkov dukát. Naši získali vynikajúce umiestnenia na rôznych gastronomických podujatiach a tento rok sa tiež tešia na podobné súťaže. Minulý rok malo letné teambuildingové pečenie slaniny veľký úspech a ani tento rok to nechcú vynechať. Leto by malo byť zavŕšené výletom do Domu maďarskej hudby a do Múzea ľudového umenia v Budapešti.

COS23-03

Naďalej kvitne Čabianska ružička

Súbor vedie skúsená ľudová umelkyňa Ildika Očovská, ktorá nám prezradila, že vlani mali 12 vystúpení. V ich repertoári nájdeme čabianske alebo vianočné kytice, ako aj piesne o Ondrejovi Likerovi Áchimovi. Nedávno začali skúšať v Dome slovenskej kultúry. Skupinu tvoria najmä učitelia, ktorí radi spievajú, väčšina z nich má slovenských predkov, ktorí znovuzaložili mesto.

Členka súboru Anna Korčoková Vargová zdôraznila, že ich láska k hudbe a piesni sa za tie roky nezmenila a radosť zo vzájomných stretnutí je ich hybnou silou. Na prvej skúške sa poďakovali I. Očovskej za prácu v uplynulom roku a Štefan Vaszkó jej odovzdal kvety v mene Čabianskej ružičky. Naše „ružičkárky“ budú mať v tomto roku viac vystúpení.

Chceli by byť aj naďalej aktívnou súčasťou evanjelického cirkevného života v Čabe a okolí, a preto by radi rozšírili svoj repertoár spevov z Tranoscia. Každoročne sa zúčastňujú na pašiových bohoslužbách na Veľký piatok, ale ich členov v miestnych krojoch môžete stretnúť aj pri iných cirkevných príležitostiach. Tento rok plánujú navštíviť niekoľko obcí v stolici a tiež priniesť hudbu našich predkov obyvateľom domovov dôchodcov. Tieto predstavenia sa už organizujú.

Veľké zmeny v Klube seniorov

Najväčšou skupinou v organizácii je Klub seniorov. V meste alebo regióne neexistuje podujatie, na ktorom by sa nezúčastnili. Jej členovia sa aktívne podieľajú na príprave a podávaní čabianskych špecialít. Skupinu vedie Alžbeta Liptáková. Povedala, že okrem programov, ktoré sa stali klasikou, sa stále snažia vymýšľať nové podujatia. Jedným z nich bola akcia Generácie spolu, kde sa deti zo slovenských materských škôl zúčastnili na spoločnom tematickom programe s členmi Klubu seniorov. Ďalšou inováciou bolo zavedenie kurzu výroby halušiek. Radi by v tom pokračovali aj v budúcnosti. Vedenie Klubu však bude úplne reštrukturalizované. Vedúca vymenovala svojich zástupcov, ktorí jej budú pomáhať. Ich úlohou bude koordinovať programy, vďaka čomu bude skupina oveľa efektívnejšia. Medzi tieto skupiny patria organizátori a usporiadatelia podujatí, ako aj päť gastronomických skupín pod vedením Jána Tusku. Existuje aj skupina, ktorá organizuje domáce výlety a návštevy múzeí.

COS23-04

Aktívni „Vincúrania“

Slovenský klub vo Viniciach pod vedením Michala Tótha sa stal aktívnou súčasťou miestnej slovenskej komunity. Členovia skupiny sa stretávajú každý mesiac vo Viniciach. O príťažlivosti skupiny svedčí skutočnosť, že počet jej členov z roka na rok rastie. Poobede v klube hrajú karty a biliard, rozprávajú sa. Zúčastňujú sa na mnohých podujatiach. Jedným z takýchto podujatí je JamiNap – Deň Viníc.

(BPL)

Foto: Hajnalka Krajčovičová