luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Dokončili oblastný dom v Níži

OblDNiza23-01

Pôvodne si slovenský zbor v novohradskej Níži naplánoval odovzdanie obnoveného oblastného domu na nedeľu 30. apríla. Spokojne si však mohli povedať: Človek mieni, Pán Boh mení, lebo počas ostatných aprílových dní si stanovila aj vatikánska diplomacia návštevu pápeža Františka v Budapešti.

Keďže sa Nížania chceli zúčastniť omše celebrovanej Svätým otcom, plány museli prispôsobiť požiadavkám obyvateľov obce a rozdeliť jeden víkend na dva. Nesmútili však, že nastala zmena, veď 7. mája chceli pozdraviť mamičky, tak sa z kostola spolu s farárom pobrali do svojej staronovej inštitúcie. Zuzana Kučerová pozdravila matky, členovia slovenskej samosprávy im odovzdali kvety vďaky. Odznela recitácia, Stela Števová zaspievala krásne miestne ľudové piesne a zahrala aj Čibaj banda.

OblDNiza23-02

OblDNiza23-03

OblDNiza23-04

Potom nastal čas otvoriť Oblastný dom. „Veľmi veľa sme pracovali na zachovaní našich tradícií, nášho hmotného dedičstva,“ uviedla Zuzana Kučerová. „Myslím si však, že aspoň zanecháme niečo svojim deťom, vnukom, ďalším pokoleniam. Môžu sa tu dozvedieť, ako žili, aké tradície dodržiavali, ako pracovali a ako sa obliekali ich starí a prastarí rodičia. Naša samospráva s podporou Úradu predsedu vlády zakúpila starý dom, je to naša investícia a naše vlastníctvo, a potom sme sa pustili do jeho opravy. Stavba bola vo veľmi zlom stave, bolo treba veľa pracovať, aby sme dom zachránili, museli sme prerobiť elektrinu, izoláciu, obklady, ale ešte veľa práce nás čaká. Ohromný kus roboty vykonali členovia Slovenského klubu Jasienky. Veľa dobrovoľníkov priložilo ruku k dielu, za čo sme im nekonečne vďační. Aj tým, ktorí nám venovali predmety zariadenia, svoje dedičstvo po predkoch. Vďaka štátnej podpore a grantom je dom hotový, zariadili sme tri miestnosti: čistú izbu, kuchyňu a zadnú izbu. Obnovili sme zovňajšok domu aj podstienku. Máme však ešte množstvo úloh, musíme vymeniť plot, dorobiť komoru, obnoviť bývalú šopu, ktorú chceme zariadiť. Veľmi by sme chceli poobliekať 3 figuríny do tunajších krojov a vystaviť ich v izbe. Budeme ešte musieť dokončiť sociálne zariadenie a tiež kryté spoločenské priestory, aby sme pri prenosnej peci mohli usporadúvať gastroposedenia a ukázali tak deťom, dospelým a naším hosťom, na aké jedlá sme tu boli navyknutí,“ hovorila hneď o ďalších plánoch predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Níži Zuzana Kučerová.

(ZK-et)

Foto: Tünde Pažitná

OblDNiza23-05