luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Národnostné stretnutie v Novej Hute

NarStretNH23-01

Slovenské národnostné stretnutie v Novej Hute sa konalo 20. mája. Na podujatí sa zúčastnila aj zástupkyňa generálneho konzula Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Nina Eliášová. Málokto vie, že okrem Békešskej a Čongrádsko-čanádskej župy do pôsobnosti Generálneho konzulátu v Békešskej Čabe patrí aj Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká, Hajducko-bihorská, Sabolčsko-satmársko-berežská a Boršodsko-abovsko-zemplínska župa, v ktorej sa nachádza Nová Huta.

Starosta obce Konrád Solymosi vo svojom príhovore vyzdvihol: „Som veľmi rád, že po pandémii obec ožila, a to najmä vďaka miestnej slovenskej komunite, ktorá je hnacou silou života v obci.“ Úvodné slová starostu do slovenčiny tlmočila predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Alžbeta Telekesová. „Teší nás naša 268-ročná história, ktorú s hrdosťou oslavujeme. Ale nereflektujeme len na dnešok, pretože obec stále poskytuje vzdelávanie v slovenskom jazyku na úrovni materskej i základnej školy. Sme hrdí aj na sklárske huty a miestne sklárske múzeum. Nesmieme zabúdať na odkazy našich predkov, pretože tie nás obohacujú,“ podčiarkol starosta.

NarStretNH23-02

NarStretNH23-03

Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková vo svojom prejave zdôraznila, že musíme cítiť, že je dôležité patriť k Slovákom žijúcim v Maďarsku, a ak sa k tomu hrdo hlásime, aj väčšinová spoločnosť to bude rešpektovať. „Tieto príležitosti nás utvrdzujú v presvedčení, že kultúru a jazyk našich predkov musíme zachovávať a odovzdávať ďalej.“

NarStretNH23-04

Po príhovoroch nasledoval bohatý kultúrny program, kde vystúpili miestne skupiny a folklórne telesá z okolitých obcí. Ako prví sa predstavili miestni škôlkari a školáci, ktorí zaspievali slovenské riekanky a pesničky. Po nich nasledovala Spevácka skupina Horenka z Novej Huty. Na podujatie pozvali aj Ľudovú kapelu Ondreja Nagya Csomora zo Slovenska, ktorá uviedla maďarské i slovenské skladby. Do obce zavítal tiež spevokol z Čabačúdu, s ktorým v posledných rokoch miestna slovenská samospráva vybudovala veľmi čulé vzťahy. Zo Slovenska prišla menšia delegácia z mesta Hnúšťa, vedená primátorom Martinom Pliešovským. Tamojší kultúrny súbor potešil publikum malohontskými melódiami v podaní harmoniky a fujary. Potom nasledovala Spevácka skupina zo Starej Huty a po nej Spevokol a tanečný súbor Veľká Bukovinka z Répašskej Huty. Po vystúpeniach mali možnosť pozrieť si prítomní výstavu starých svadobných fotografií v telocvični miestnej školy. Program so skončil tanečnou zábavou.

(BPL)

Foto: Eva Császáriová

Fotogaléria