luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Haluškový festival vo Veňarci dospel

VenHal23-01

Druhú septembrovú sobotu sa vo Veňarci po osemnásty raz zišli milovníci halušiek.

Ráno sa začalo vítaním hostí a varením halušiek. Keď boli hotové prvé chutné kúsky, na pódium vystúpila Ľudová hudba Kóborzengő a pod vedením Kláry Erdélyiovej-Molnárovej k dobrému obedu zahrali slovenské melódie.

Krátko po dvanástej sa uskutočnilo oficiálne otvorenie tohtoročného Haluškového festivalu. Hostí privítali a slávnostný príhovor predniesli starosta obce Veňarec Sándor Szabó, predseda valného zhromaždenia Novohradskej župy Nándor Skuczi, parlamentný poslanec Mihály Balla, a poslanec parlamentu za východnú časť Novohradskej župy Zsolt Becsó. Všetci zablahoželali Veňarčanom, že tento festival zorganizovali už po osemnásty raz. Zdôraznili tiež, že ide o veľmi dôležité podujatie v živote Novohradčanov, pretože pomáha zachovávať naše gastronomické tradície, ktoré sú súčasťou nášho národnostného života rovnako ako spev a tanec.

VenHal23-02

Po oficiálnom otvorení na pódiu hodinu zabával deti Súbor Mrkva-reďkovka-lieskovec (RépaRetekMogyoró Társulat). Po detskom programe nasledovala tradičná súťaž v jedení halušiek. Okrem času museli súťažiaci sledovať, aby ani jeden kúsok halušiek nespadol na zem, pretože potom sa na pódiu ešte tancovalo.

Po súťaži v jedení nasledoval folklórny program. Ľudovo-umelecké vystúpenia zahájila miestna tanečná skupina Rozmarín, ktorá tento rok oslavuje 50. výročie svojho vzniku. O srdcia divákov zabojovali svojím Lopatkovým tancom a predviedli aj Zemplínsku karičku. Tento rok, ako už mnohokrát predtým, prišla do Veňarca slovenská folklórna skupina Lipa. Tanečníkom hrala do tanca ĽH Kóborzengő. Po minuloročnom úspechu aj tento rok organizátori pozvali Zemplínsky región. Prišli Slováci z Baňačky. Vo svojom stane ponúkali parené buchty a na javisku folklórny súbor Rozmarín z Baňačky zaspieval slovenské piesne. Aj z neďalekého Pišpeku prišli pestovatelia ľudových tradícií. Členovia FS Pišpek ukázali, ako v ich dedine vyzerala Fašiangová veselica. Do tanca im hrala ĽH Fľaška. Divákom predviedli aj ukážku krojov. Hoci vo Veňarci tradične vyhrávala sláčiková kapela, tento rok organizátori pozvali dychovku z Rimócu. V programe vystúpil Martin Hubacsek z Čívu, ktorý okrem spevu hral aj na trúbke a na akordeóne ho sprevádzala K. Erdélyiová-Molnárová. Folklórny program sa skončil spoločným tancom na hudbu dychovky z Rimócu.

VenHal23-03

Po skončení programu boli vyhlásené výsledky súťaže vo varení halušiek. Porota mala vybrať tie najlepšie z 31 vzoriek. Ceny odovzdala predsedníčka poroty Monika Szabová, členka valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V rozhodovaní jej pomáhali konateľ Neziskovej verejnoprospešnej s. r. o. SlovakUm Imrich Fuhl a národnostný referent Ministerstva vnútra Maďarska Štefan Kraslán. Ceny boli udelené v štyroch kategóriách: bryndzové, tvarohové, kapustové a iné halušky. V každej kategórii boli ocenení traja najlepší. Zoznam výhercov nájdete na našej webovej stránke.

Po vyhodnotení nasledovala hudba a tanec. Ľudová hudba Dűvő zahrala zo svojho najnovšieho CD, ktoré vyšlo v lete, na remeselnom portáli rodiny Csíki. Po koncerte sa každý kto chcel mohol učiť ľudové tance pod vedením Richarda Németha.

VenHal23-04

Medzi sprievodnými podujatiami Haluškového festivalu boli zaujímavé akcie. Napríklad celý deň čakal záujemcov jarmok s ľudovoumeleckými výrobkami. Nechýbali ani domáce dobroty. Kto chcel si mohol vyskúšať jazdu na traktore alebo na koči. Aj tento rok mohli hostia navštíviť výstavu ľudových krojov, evanjelický kostol, náhrobný pomník rodiny Veresovcov a kúriu Dessewffyovcov.

Hlavným organizátorom podujatia bolo Veňarecké regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Program celý deň moderovala jeho vedúca Terézia Nedeliczká.

Podujatie usporiadali Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, regionálne kultúrne stredisko Veňarec, Obecná samospráva a jej inštitúcie vo Veňarci, Združenie novohradských a hevešských Slovákov, Slovenská národnostná samospráva vo Veňarci, Miestna organizácia Zväzu Slovákov v Maďarsku, Evanjelická cirkev vo Veňarci, Civilná obrana vo Veňarci a Združenie za Veňarec. Haluškový festival podporili aj súkromné osoby a podnikatelia.

Bryndzové halušky
1. miesto: Alkár
2. miesto: Legínd skupina č. II.
3. miesto: Buják

Tvarohové halušky
1. miesto: Terézia Benyová z Veňarca
2. miesto: Agárd
3. miesto: Dengeleg

Kapustové halušky
1. miesto: Alkár
2. miesto: Agárd
3. miesto: centrálny stan Veňarčanov

Iné halušky
1. miesto: Legínd skupina č. II
2. miesto: Bír
3. miesto: Legínd skupina č. I

(zlh)

Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria