luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Vystúpenie na Slovensku

BanhTrvd23-01

9. september strávili členovia bánhidského Speváckeho zboru na Slovensku v Tvrdošovciach. Boli sme pozvaní na oslavu 30. výročia založenia Spevokolu Rozmarín. Slávnosť sa konala v Obecnom dome.

Najprv moderátorka Alžbeta Bujáková privítala hostí a spevácke zbory z Bonyhádu a Tatabáne-Bánhidy. V podaní jubilujúceho súboru sme si vypočuli slovenské i maďarské ľudové piesne. Potom sa prihovorila vedúca Rozmarínu Mária Puskásová. Spevácka skupina z Bonyhádu zaspievala maďarské ľudovky a ako posledný vystúpil náš Bánhidský slovenský spevácky zbor. Predniesli sme krásne bánhidske spevy. Na záver sme odovzdali darčeky oslávencom a potom nasledovala beseda za bielym stolom a spoločná zábava až do neskorého večera. Ďakujeme za pozvanie! Aj inokedy pôjdeme radi k našim priateľom do Tvrdošoviec.

(bb)

Foto: Károly Jackl

BanhTrvd23-02

BanhTrvd23-03

BanhTrvd23-04