luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Deň národností v Peštianskom Alžbetíne

BpXXDNa23-01

Kossuthovým námestím Peštianskeho Alžbetína (Pesterzsébet) sa v sobotu 9. septembra niesli nezvyčajné melódie a zaujímavé vône. Počas krásneho slnečného dňa neskorého leta tam usporiadali Deň národností. Spoločne oslávili národnostných spoluobčanov žijúcich v tejto mestskej časti Budapešti.

Svoju kultúru predstavili okrem Slovákov Arméni, Bulhari, Nemci, Rómovia a Ukrajinci. Ako povedal na úvod primátor XX. obvodu Ákos Szabados, Peštiansky Alžbetín je národnostne pestrý a miestne minority umožnili nahliadnuť do svojich hudobných, umeleckých a gastronomických tradícií. Predstaviteľov národnostných samospráv predstavila divákom viceprimátorka Eszter Kovácsová, ktorá hovorila o svojich dobrých skúsenostiach spolupráce s volenými zbormi. Predstavitelia národností sa postarali nielen o voňavú koštovku svojich jedál, ale aj o pastvu pre oči a zaujímavé informácie na javisku.

BpXXDNa23-02

Slovenská národnostná samospráva Peštianskeho Alžbetína pod vedením Alžbety Árgyelánovej si zavolala na pomoc v prezentácii slovenských tradícií vynikajúci dolnozemský 74-ročný Folklórny súbor Komlóš. Mimoriadne rezký program nositeľa vyznamenania Pro Cultura Minoritatum Hungariae uviedla moderátorka programu, národnostná referentka Ildikó Marosiová Benedeková, ktorá hovorila aj o tom, že teleso dostalo od samosprávy mesta Slovenský Komlóš cenu Pro Urbe. Snahou súboru je zachovávať slovenské tradície, sprostredkovať ich verejnosti doma i v zahraničí. Pred obecenstvom Peštianskeho Alžbetína sa predstavila mladá zložka telesa slovenskými tancami. Kým sa členovia súboru Komlóš prezliekali do odevov svojho rodiska, javisko obsadili slovenské ženičky z Kerestúru poobliekané do krojov, a to nie hocijakých. Urobili akúsi „módnu prehliadku“ dávneho oblečenia svojej dediny, pripojenej k Budapešti v roku 1950. Ako povedala vedúca Ženského speváckeho zboru z Kerestúru, ktorého členky predvádzali ľudový odev, Rozália Papová Polereczká, v dôsledku toho, že sa z dediny stala mestská časť, ľudový odev sa pomaličky prestal nosiť, až sa za niekoľko desaťročí stratil z ulíc úplne. Bolo to pochopiteľné, veď mnohí chodili za prácou do iných častí hlavného mesta. Ženičky ukázali všedný kroj na robotu i slávnostnejšie oblečenie, ba aj čierny kroj, ktorý kedysi nosili ženy nad 40 rokov. Vedúca súboru, ktorá je zároveň aj predsedníčkou Kerestúrskej slovenskej samosprávy, zábavne komentovala jednotlivé kúsky. „Modelky“ sa nosili po javisku ako také pávice. Potom sa vrátili tanečníci FS Komlóš, aby predviedli komlóšske tance. Do záverečného tanečného finále sa nadšene zapojili diváci a to ešte nevedeli, že budú môcť ochutnať strapačky s kyslou kapustou.

BpXXDNa23-03

BpXXDNa23-04

Jedinečnosť slovenskej prítomnosti na Dni národností v Peštianskom Alžbetíne zdôraznili darčekové a úžitkové predmety z dielne Šámšonikum. Medzi hosťami bola aj starostka Šámšonházu Gyöngyi Bajnoková Képesová, zakladateľka a neúnavná podporovateľka Šámšonika – programu verejnoprospešných prác v tejto malebnej novohradskej obci.

(-tre)

Foto: autorka

BpXXDNa23-05

BpXXDNa23-06

BpXXDNa23-07

BpXXDNa23-08

BpXXDNa23-09

BpXXDNa23-10

BpXXDNa23-11

BpXXDNa23-12