luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V Budapešti sa opäť uskutočnila slovenská sv. omša

MarcOms23-01

Viac ako dve desaťročia sa v VIII. obvode hlavného mesta, v Rímskokatolíckom kostole svätého Jozefa na Námestí Mihálya Horvátha, pravidelne konali slovenské omše. Vlani v decembri však farár Béla Vojtech Balik oznámil usporiadateľom, Slovenskej samospráve VIII. obvodu Budapešti, že pre svoje pracovné povinnosti nemôže ďalej slúžiť sv. omše v slovenskom jazyku a tak sa tradícia prerušila.

Organizátori, na čele s predsedníčkou slovenského voleného zboru v Jozefove Monikou Szelényiovou, neúnavne hľadali, až napokon našli riešenie. Po dvojmesačnej prestávke, v prvú marcovú nedeľu, sa v hlavnom meste opäť konala slovenská svätá omša, ktorú slúžil kaplán Radoslav Lenčéš z Farnosti sv. Imricha v Štúrove. Zúčastnili sa na nej slovenskí veriaci z hlavného mesta, Dabašu-Šáre a Santova. Kantorom bol Štefan Nagy z Kolárova, miništrovala Beáta Erdeiová a zo Svätého písma čítala Ildika Klauszová Fúziková.

MarcOms23-02

Pri príležitosti druhej pôstnej nedele kazateľ citoval z Evanjelia podľa Matúša. „...Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavili Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stránky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.” Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.” Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.” (Mt 17, 1-6)

MarcOms23-03

Dôstojný pán vo svojej kázni poukázal na to, že Božie slovo môžeme počuť len v tichu. Také ticho našiel aj Ježiš s apoštolmi na vrchu, v samote. Samotu a ticho musíme hľadať niekde vo svojom vnútri, v hĺbke svojej duše. V dnešnej modernej dobe potrebujeme nájsť ticho. Mali by sme chápať, že aj napriek tomu, že človek nemá rád samotu, pretože je spoločenský tvor, v tomto hlučnom svete by sme mali vedieť vypnúť.

MarcOms23-04

Po omši veriaci spoločne odišli na faru. Predsedníčka slovenskej samosprávy Monika Szelényiová využila príležitosť a poďakovala dôstojnému pánovi Radoslavovi Lenčéšovi, že vyhovel ich prosbe a je ochotný dochádzať k nim zo Štúrova. Dôstojný pán sa krátko predstavil. Za kňaza ho vysvätili vlani v júni, pôsobí ako kaplán v Štúrove a táto omša bola jeho prvá zahraničná služba. Slovenskí katolíci v Budapešti, hľadajúci útechu a posilu v Bohu, si môžu vydýchnuť, lebo slovenské sv. omše v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha sa budú opäť pravidelne konať každú prvú nedeľu v mesiaci. M. Szelényiová taktiež poďakovala Štefanovi Nagyovi, Beáte Erdeiovej a Ildike Klauszovej Fúzikovej za ich službu. Slovenský volený zbor VIII. obvodu pripravil agapé, na ktorom veriaci mali možnosť lepšie sa spoznať a pozhovárať sa s novým kňazom.

(zlh)

Foto: autor