luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Stretávajme sa s Ježišom

April24OmsaBp-01

V prvú aprílovú nedeľu sa zišli veriaci z hlavného mesta, Budaörsu, Dabašu-Šáre, Dunaharaszti, Dunakeszi, ale aj zo Slovenska, ba aj zo Španielska v VIII. obvode Budapešti, v Kostole sv. Jozefa na Námestí Mihálya Horvátha, na svätej omši v slovenskom jazyku, ktorú tradične organizuje slovenská samospráva tejto mestskej časti na čele s Monikou Szelényiovou. Tentoraz bola omša venovaná zosnulým členom rodín Fúzikovcov Klauszovcov.

Keďže v ten deň si katolícki veriaci pripomínali 2. Veľkonočnú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva, kaplán Radoslav Lenčéš z Farnosti svätého Imricha v Štúrove vychádzal vo svojej kázni z 20. kapitoly svätého Evanjelia podľa Jána. Miništrovala Beáta Erdeiová, zo Svätého písma čítala Margita Tóthová Urbaničová a na organe hral kantor Štefan Nagy z Kolárova.

April24OmsaBp-02

Dôstojný pán pripomenul veriacim udalosť, keď Ježiš prišiel medzi ustráchaných apoštolov, aby sa im ukázal živý a zmŕtvychvstalý a tak ich utvrdil a posilnil vo viere. Prišiel k nim ako ten istý Ježiš, ktorého poznali ešte pred ukrižovaním. S tým istým, ale už s osláveným telom. Prišiel ako zjavenie, prízrak, ale predsa skutočný Ježiš, a tak podal svedectvo o novej existencii života, ktorá čaká aj nás. My tomu celkom nerozumieme, ako to bude po našej smrti, ale naše telo a duša naberú novú existenciu, duchovnú a dokonalú, budeme najviac podobní Bohu, povedal R. Lenčéš. Ježiš sľúbil apoštolom Ducha Svätého, keď bol ešte medzi nimi, teraz im ho mohol dať, pretože bol oslávený a v ňom bol oslávený Boh. Prijať od Ježiša Ducha Svätého znamená mať spoluúčasť na jeho Božskom živote. Toto sa deje pri krste, keď Duch Svätý po prvýkrát vstupuje do nášho života a náš život sa stáva životom Božím. Dôstojný pán konštatoval, že podľa citovaného Evanjelia učeníci boli zo strachu pred Židmi za zatvorenými dverami. Apoštol Tomáš nebol medzi nimi, keď sa im Ježiš prvýkrát zjavil. Preto o ňom hovoríme ako o neveriacom Tomášovi, ale on bol iba hľadajúci. Veď kto z apoštolov uveril v Ježiša, pokiaľ ho sám nevidel na vlastné oči? Tomáš potreboval Ježiša vidieť. My tiež potrebujeme Ježiša vidieť a tak sa posilňovať v našej viere. Môžeme ho vidieť denne, stretávať sa s ním. S Ježišom sa stretávame v sviatostiach, pri modlitbe, pri svätej omši, pri svätej spovedi, kde sa najviac preukazuje Božie milosrdenstvo. Drahí bratia a sestry, hľadajme Pána, stretávajme sa s ním, dôverujme mu vo všetkých chvíľach nášho života. Ježiš sa nám zjavuje denne, len musíme na neho pozerať očami viery. Pán Ježiš to v evanjeliu Tomášovi povedal: „Uveril si, pretože si ma videl, no blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili,“ – ukončil svoju kázeň kaplán Radoslav Lenčéš.

April24OmsaBp-03

Ako zvyčajne, aj teraz na záver sv. omše kantor Štefan Nagy dojal veriacich virtuóznym prednesom Koncertu d mol A. Marcella a J. S. Bacha.

Účastníci sv. omše sa potom na pozvanie predsedníčky Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti M. Szelényiovej premiestnili na agapé do neďalekej fary, kde sa mohli do vôle pozhovárať.

V. Zsákaiová Držíková

Foto: Monika Szelényiová