luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V Kerestúre sa spievalo

TurKer24-01

Slováci v XVII. obvode hlavného mesta sa už temer tridsať rokov schádzajú pri príležitosti Turíčneho popoludnia.

Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď miestna slovenská samospráva požiadala dôstojného pána Bélu Balika, aby v Kostole Povýšenia svätého Kríža slúžil svätú omšu v jazyku našich predkov.

TurKer24-02

Po svätej omši, na ktorej spievali členovia Kultúrneho spolku Za Mlynky, pozdravila účastníkov predsedníčka hostiteľskej samosprávy Rozália Papová Polereczká. Vyjadrila vďaku za to, že pozvané zbory môžu vystúpiť priamo v kostole a uviedla kultúrny program. Na provizórnom javisku vystúpili členky speváckeho zboru Rozmarín z Dabašu Šáre, ženský spevácky zbor z Išasegu a, samozrejme, hostitelia, Slovenský ženský spevácky zbor z Kerestúru. Po programe pri vchode do kostola nechýbal tradičný svadobný koláč, dobrota účastníkom na zahryznutie.

TurKer24-03

TurKer24-04

Po kultúrnom programe nasledovalo agapé, počas ktorého opäť znel spev, ale už pri bielom stole.

(ef)

Foto: László Csaba Pap