luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Nenechávajme Boha osamoteného

BpJun24Omsa-01

V Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha v VIII. obvode Budapešti sa v prvú júnovú nedeľu, na Sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi, zišli veriaci z hlavného mesta, zo Santova, Verešváru i zo Slovenska na júnovej slovenskej svätej omši.

Tentoraz sa obrad začal netradične organovým koncertom. Kantor Štefan Nagy z Kolárova ním spríjemnil čakanie na kaplána Radoslava Lenčéša, ktorý sa zúčastnil na procesii vo svojej domovskej Farnosti svätého Imricha v Štúrove. Virtuózny prednes diel J. S. Bacha a R. Schumanna naladil prítomných na čítanie zo Svätého písma, na ktoré sa podujala Margita Tóthová Urbaničová. Miništrantskú službu vykonávala Beáta Erdeiová.

BpJun24Omsa-02

Dôstojný pán R. Lenčéš sa vo svojej kázni zamýšľal nad tým, že ľudia sa príliš často koncentrujú na materiálne veci, čím riskujú stratu nadprirodzeného zmyslu, toho pokladu, ktorý nám zanechal Ježiš vo sviatostiach. Vo všetkých svätostánkoch sveta môžeme nájsť prítomného Boha s jeho telom, dušou i božstvom. „Ak nad tým premýšľame, máme oveľa viac šťastia ako tí, ktorí žili pred 2000 rokmi v priamom kontakte s Ježišom, pretože my máme Boha skutočne a podstatne stále prítomného medzi nami. Stačí zájsť do najbližšieho kostola... Boh nás nikdy neopustí... Ježiš je stále medzi nami prítomný so svojím telom presne tak, ako to bolo počas jeho života tu na tejto Zemi, keď bol medzi svojimi priateľmi. Ak by sme nad týmto skutočne premýšľali, nenechávali by sme ho takého osamoteného vo svätostánkoch, zatiaľ čo on nás s toľkou láskou očakáva, aby nám pomohol a podržal nás počas našej životnej púte,“ povedal vo svojej kázni dôstojný pán.

BpJun24Omsa-03

BpJun24Omsa-04

Na konci sv. omše pozvala predsedníčka Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti Monika Szelényiová prítomných veriacich na agapé do neďalekej fary, kde ich čakalo malé pohostenie a dar Cukrárne Emil z Verešváru – koláčiky pani Terky Valenčičovej. Keďže Radoslava Lenčéša poverila cirkev inou službou, odchádza zo Štúrova a nebude môcť každú prvú nedeľu v mesiaci slúžiť slovenské sväté omše v Budapešti, na agapé sa s ním slovami úprimnej vďaky a darčekom rozlúčila v mene organizačného zboru a veriacich M. Szelényiová.

(vzs)

Foto: Monika Szelényiová