luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

200-ročný Veľký evanjelický kostol

VelChram200-01

Trojdňovou sériou podujatí si koncom júna pripomenul Evanjelický cirkevný zbor v Békešskej Čabe 200. výročie posvätenia miestneho Veľkého kostola. Členovia Kultúrneho krúžku na zachovávanie tradícií a Evanjelickej cirkvi pozvali záujemcov na prehliadku kostola. Na tomto nevšednom podujatí sa zúčastnilo veľa ľudí. Mohli si pozrieť aj výstavu obrazov vo veži Malého kostola, o ktorej sme informovali v predchádzajúcom čísle nášho týždenníka.

Vďaka Slovenskej samospráve župného mesta Békešská Čaba sa na nádvorie Gymnázia Gusztáva Adolfa Szeberényiho dostalo to najlepšie z čabianskej slovenskej gastronómie. Návštevníci podujatia mohli ochutnať čabianske bryndzové halušky, herouke, tarkedle a vďaka Komlóšanom aj „kvasienke a špricke“.

VelChram200-02

Kniha o chráme

Veľký kostol vysvätili 29. júna 1824, na deň Petra a Pavla. Výstavba sa začala v roku 1807 a monumentálny chrám postavila 20-tisícová evanjelická komunita v Čabe z vlastných zdrojov. Vtedajšie napoleonské vojny totiž znehodnotili vyzbierané peniaze, takže ich bolo treba vyzbierať dvakrát. O týchto a mnohých ďalších zaujímavostiach sa dočítate v knihe Čabjanskí Velkí chrám. Krásne spracovaný, dvojjazyčný zväzok, obohatený mnohými fotografiami, napísal predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely, ktorý viedol mimoriadnu prezentáciu knihy, pričom si pripomenuli a „zrekonštruovali“ udalosti spred 200 rokov, keď oslavujúci dav so spevom a za požehnávajúcej modlitby farára kráčal z Malého chrámu do nového.

Prezentácia sa začala pred kostolom. O. Kiszely stručne zhrnul udalosti posviacky a potom slávnostne odovzdal kľúče od kostola farárovi na dôchodku Pavlovi Albertovi Kutyejovi, ktorý zaspieval antifónu: „Otevřetež mi brány spravedlnosti, abych vejda do nich oslavoval Hospodina. Halellujah.“ Potom trikrát zaklopal na dvere kostola kľúčom, ktorý dostal, a tie sa následne otvorili a z kostola sa ozvala odpoveď: „Tuť jest brána Hospodinova, kterouž spravedliví vcházejí. Halellujah.“ Na prezentácii sa zúčastnil aj ďalší farár zboru na dôchodku Ondrej Peter Aradi, ktorý dostal darček k narodeninám.

VelChram200-03

200 rokov, 200 hlasov

Jedným z hlavných miest trojdňových osláv bol takzvaný Starý dom, ktorý sa nachádza za Veľkým kostolom a v ktorom Tradičný kultúrny krúžok Békešskej Čaby zorganizoval množstvo zábavných podujatí. Konal sa aj program pre dospelých a deti, v ktorom nechýbala hra v starom podstenkovom dome, ochutnávka klobás Knyihárovcov a rozprávanie čabianskych legiend v podaní Istvána Bojczána. Toto miesto zohralo svoju úlohu aj po koncerte, keď sa premietal krátky film o kostoloch v Čabe a film o Michalovi Szeverényim, miestnom maliarovi oltárneho obrazu vysväteného v roku 2006, s názvom Na ceste k svetlu.

V sobotu večer sa konal koncert s názvom 200 rokov, 200 hlasov. Kostol bol zaplnený do posledného miesta.

Ako prvý na podujatí vystúpil evanjelický farár Pavel Gabriel Kutyej. Pripomenul, že v roku 1718, keď do Čaby prišli osadníci z Horného Uhorska, vzali do rúk Tranoscius, ktorý im bol taký vzácny, a poďakovali svojmu novému domovu hymnou „Pán Bůh jest má síla i doufání”.

„Ich život tu bol v pohybe a oni boli obohatení na duchu i v pozemských statkoch. Najprv postavili Malý kostol a potom, keď ho prerástli potreby doby, začali stavať najväčší evanjelický kostol v strednej Európe, ktorý bol posvätený 29. júna 1824, teda presne pred 200 rokmi. Odvtedy sa medzi týmito múrmi týždeň čo týždeň spieva chvála Bohu po slovensky a po maďarsky. Dnes, keď sa obzeráme späť na uplynulých 200 rokov, ďakujeme všemohúcemu Bohu za vieru, silu a starostlivosť, ktorú dal našim predkom. V piesni tiež ďakujeme Všemohúcemu za to, že nás, Čabänov, nosí na dlani, a prosíme ho, aby nás požehnával a chránil aj v budúcnosti,“ dodal riaditeľ cirkevného zboru.

V prvej časti koncertu štyri piesne z Tranoscia zaspieval spevácky zbor Čabianskej organizácie Slovákov Čabianska ružička, ktorý na citare sprevádzali vedúca Ildika Očovská a jej bývalý študent Marcell Gergő. Okrem sakrálneho významu Veľký kostol stelesňuje aj históriu Békešskej Čaby, ako povedal vo svojom uvítacom príhovore primátor župného mesta Békešská Čaba Péter Szarvas. „My, Čabania, sme hrdí na Veľký kostol. S hrdosťou ho ukazujeme našim návštevníkom, s veľkým otvoreným srdcom hovoríme o tom, že v Békešskej Čabe sa nachádza najväčší evanjelický chrám v strednej Európe. Milujeme kostol s tromi loďami. Vieme, že kostolná veža je vysoká 75 metrov a veľmi radi rozprávame o jeho histórii,“ priznal P. Szarvas.

Po pozdravnom príhovore primátora mesta nasledovali oslavné myšlienky parlamentného poslanca Tamása Herczega.

Slávnostnému podujatiu predchádzali dlhé prípravy, keďže spevácke zbory, ktoré sa zúčastnili na koncerte „200 rokov 200 hlasov“Evanjelický zmiešaný zbor z Békešskej Čaby, Spevácky zbor Béla Bartók, Spevácky zbor Chopin, Komorný zbor Calandrella a speváci, ktorí nespievajú v mestských zboroch, ale pripojili sa k nim pri tejto príležitosti – nacvičovali od februára. Na podujatí vystúpil Symfonický orchester Békešskej župy pod vedením dirigenta Árona Rázgu a sólo spievala Hajnalka Galambosová. Pri príprave spomenutej slovenskej publikácie autori narazili v cirkevnom archíve na posväcujúcu pieseň Plesej Čaba od evanjelického farára Jána Haana z roku 1824. Text zrekonštruovali a evanjelický kantor a organista Csaba Alföldi z neho skomponoval zborové dielo. Slávnostnou príležitosťou bola premiéra skladby.

VelChram200-04

Ďakovná bohoslužba

V nedeľu ráno bol Veľký kostol na ďakovnej bohoslužbe úplne plný. Za zvukov organu nastúpilo laické vedenie cirkvi na čele s inšpektorom Péterom Köveskútim. Za ním nasledoval biskup Južného evanjelického cirkevného dištriktu Peter Kondor a šesť farárov a farárok, ktorí slúžia v Čabe, senior Zoltán Nagy, riaditeľ cirkevného zboru P. G. Kutyej, zboroví farári Agneša Péterová Benedeková Ján Verasztó, farárka Evanjelickej diakonie Réka Dornová, školská farárka Katarína Szenteová-Réthová a vedúci archívu Kornél Füzesi. Potom zhromaždenie pod vedením farárov, ktorí kľačali pred oltárom, spievalo spev z Tranoscia Nejsvětější.

Pri tejto slávnostnej príležitosti kázal biskup P. Kondor. Poukázal na paralely medzi učením evanjelia a ďakovnou bohoslužbou: „Veľký evanjelický kostol v Békešskej Čabe je veľmi dôležitý nielen pre evanjelickú cirkev v Čabe, ale aj pre evanjelickú cirkev v Maďarsku. Pred niekoľkými rokmi, v roku 2018, prešiel kompletnou rekonštrukciou interiéru. Pri príležitosti 200. výročia posvätenia kostola sme mohli byť spolu v kostole, ktorý je teraz obsadený, kde sme sedeli okolo Božieho slova, tak ako vidíme v prečítanom úryvku z evanjelia, že okolo Ježiša na brehu jazera sa objavuje čoraz viac ľudí. Na šikmom brehu trpezlivo čakajú na príhovor Majstra, ktorý si sadol do člna a odtiaľ učil zástupy. Tento pocit sa nás zmocnil, keď sme sa usadili okolo Božieho slova, zaplnili veľký kostol a spoločne počúvali Ježišovo slovo. Nielen vtedajším učeníkom, nielen Petrovi Ježiš hovorí: „Odraz na hlbinu!”, ale vyzýva aj nás, aby sme urobili to isté, pretože nestačí len sedieť pri Ježišových nohách vo sviatočný deň, ak sa chceme podieľať na bohatých požehnaniach, z ktorých sa tešil Peter a jeho druhovia rybári,“ povedal P. Kondor.

Na záver nedeľnej slávnostnej bohoslužby sa konala ďalšia pekná udalosť. Za účasti biskupa P. Kondora, seniora Z. Nagya a farára P. G. Kutyeja bol v záhrade Veľkého kostola zasadený pamätný strom. Tento strom spolu s pamätným kameňom, ktorý je umiestnený v kostole pri oltári, je symbolom cirkevno-buditeľského zboru, predkov mnohých ľudí žijúcich dnes v Čabe, ktorých viera bola a je symbolom najväčšieho evanjelického kostola v strednej Európe.

Na záver citujme verš z hymnickej piesne J. Haana ako poďakovanie našim slovenským predkom – staviteľom chrámov.

Weža twá jestiť nad jími Weža y nad chrámy chrám
Tak se y twou štestí zdwihne Kteréžto ja tobě dám
Hlavný sídlo budeš jistě,
Nabožnosti na tom míste.

(BPL)

Foto: Katalin Szegfűová