luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Parlamentné voľby budú 3. apríla

ParlVol22-01

Prezident Maďarska János Áder vyhlásil termín parlamentných volieb na 3. apríla. Občania Maďarska s volebným právom sa tento rok už po deviatykrát môžu slobodne rozhodnúť, kto bude poverený riadením našich spoločných vecí, uvádza sa vo vyhlásení Kancelárie prezidenta republiky.

Nominanti politických strán môžu začať od 5. februára zbierať podpisy, potrebné na to, aby sa oficiálne stali kandidátmi na poslancov. Musia získať aspoň 500 podpisov. Ak sa jednej politickej strane podarí postaviť kandidátov minimálne v 14 župách a v hlavnom meste – individuálnych kandidátov minimálne v 71 volebných obvodoch –, v tom prípade táto strana môže zostaviť celoštátnu kandidačnú listinu. Do konca februára sa ukáže, ktoré strany môžu zostaviť takúto listinu a spoznáme aj kandidátov v individuálnych volebných obvodoch.

V tomto roku budú mať národnosti tretí raz možnosť hlasovať aj na národnostné listiny, ktoré podľa zákona zostavia celoštátne samosprávy. Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na svojom zasadnutí v novembri 2021 sa už rozhodlo o celoštátnej listine, ktorú opäť povedie Anton Paulik, zastávajúci funkciu slovenského parlamentného hovorcu od roku 2018. Po ňom na celoštátnej listine nasledujú členovia VZ CSSM v poradí, aké mali aj počas komunálnych volieb. Na celoštátnu listinu budú môcť hlasovať iba tí voliči, ktorí sa zaregistrujú na zoznam slovenských voličov, čo môžu urobiť do 16 dní pred voľbami.

Počet poslancov parlamentu je 199, z toho 106 je volených v individuálnych volebných obvodoch a 93 na celoštátnych listinách.

Volič s bydliskom v Maďarsku môže voliť individuálneho kandidáta za obvod, aj kandidátku strany. Volič s bydliskom v Maďarsku, ktorý je uvedený ako národnostný volič, môže voliť individuálneho kandidáta za volebný obvod a odovzdať hlas na národnostnú listinu, alebo sa môže rozhodnúť hlasovať za kandidátku strany. Volič, ktorý nemá bydlisko v Maďarsku, môže hlasovať iba na stranícku listinu.

Ustanovujúcu schôdzu nového parlamentu zvolá prezident republiky do tridsiatich dní po voľbách.

ParlVol22-02

Bude aj referendum

János Áder rozhodol aj o termíne vládou iniciovaného referenda o ochrane práv detí. Parlament 9. novembra 2021 sa väčšinou hlasov rozhodol, že referendum sa môže konať v deň parlamentných volieb.

Parlamentné voľby a referendum so štyrmi otázkami sa teda budú konať v rovnaký deň, pretože prevládol argument o efektívnosti nákladov. Štyri otázky referenda budú nasledujúce:

– Podporujete organizovanie zamestnania o sexuálnej orientácii pre maloleté deti v rámci verejného vzdelávania bez súhlasu rodičov?

– Podporujete propagáciu zákroku na zmenu pohlavia u maloletých?

– Podporujete neobmedzenú prezentáciu sexuálneho obsahu maloletým v médiách, čo ovplyvňuje ich vývoj?

– Podporujete zobrazovanie mediálneho obsahu maloletým o prezentácii zmeny pohlavia?

(in-ef)

Foto: Szilárd Koszticsák – mti