luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Ako sa darí mladým v národnostných samosprávach

BPVZ9-01b

Po verejnom zasadaní jednotlivých národnostných samospráv mimovoľne človeku príde na um otázka, ako sa darí mladým poslancom v slovenských volených zboroch? Samozrejme, situáciu každému – bez ohľadu na vek a pohlavie – sťažujú neľahké pomery celosvetovej pandémie.

Neradno sa stretávať vo väčšom počte. Keď sa zas nemáme stretávať, ako organizovať nejaké, hoci aj národnostné podujatia? Do tejto zložitej situácie sa dostalo nemálo našich predstaviteľov národnostných volených zborov. Aj zopár mladých nadšencov za národnostnú vec. Tým je možno ešte ťažšie. Hľadali sme odpovede medzi mladými i skúsenejšími.

BPVZ9-02b

Bilancia uplynulého roka

Po Verejnom zasadaní Slovenskej samosprávy IX. obvodu Budapešti sme sa rozprávali s mladou predsedníčkou voleného zboru Ajgul Zelmanovou. Spoločne s Helenou Bikszádiovou a Jánom Žemberovským reprezentujú Slovákov v obvode. Nielen voliči boli zvedaví na činnosť samosprávy, ale Slováci, ktorí sa zúčastnili verejného zasadania skoro dvadsiati, prišli aj z iných obvodov. Žiaľ, aké zložité bolo uplynulé obdobie, také obmedzené boli možnosti organizovať podujatia. Činnosť samosprávy sa sústredila na usporiadanie jednej veľkolepej akcie. Okrem toho sa venovali budúcnosti a uzatvárali perspektívnu spoluprácu. Podporili svojimi finančnými prostriedkami a morálnym postojom činnosť rôznych ďalších organizácií, ktoré majú vplyv na život Slovákov v hlavnom meste, ba aj v rôznych župách Maďarska. Veľkolepým podujatím bola tradičná plavba loďou po Dunaji. Podľa toho, čo hovorili účastníci plavby, bol to jedinečný zážitok. Súčasťou vynikajúceho októbrového výletu bol výklad turistického sprievodcu. Mimoriadne krásny zážitok umocnilo vystúpenie Citarového súboru z Veľkého Bánhedešu. Najmä detskí citaristi z Dolnej zeme mali veľkí úspech. S Veľkým Bánhedešom uzatvorila Slovenská samospráva IX. obvodu Budapešti dohodu o spolupráci. Okrem toho zbor podporil aj vystúpenia Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena. Účastníkom Verejného zasadania sa prihovorila predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, ktorá pripomenula nadchádzajúce voľby do maďarského zákonodarného zboru. Upozornila aj na mimoriadne dôležité sčítanie obyvateľov, ktoré sa bude konať na jeseň tohto roku a počas ktorého sa môžeme prejaviť ako uvedomelá slovenská národnosť a vyjadriť svoju vernosť k slovenským predkom a koreňom. Vzápätí mali prítomní na zasadaní potešenie aj gastronomického rázu. Pochutili si na komlóšskej klobáse, a kto má rád sladké, tomu sa bohato ušli kvasienke. Predsedníčka voleného zboru dostala patričnú rodinnú podporu, takmer 200 typických kvasených buchtičiek „prezentovala“ jej mamička, Tanzilja Zelmanová zo Slovenského Komlóša.

– Pre koronavírus sa vám nepodarilo zorganizovať viac podujatí, alebo ste v uplynulom roku ani nechceli usporiadať viac akcií? – spýtali sme sa predsedníčky.

– Pre celosvetovú pandémiu sme si ani netrúfali naplánovať viac podujatí, ale musím sa tiež priznať, že členovia nášho zboru majú vyše 70 rokov a netrúfam si ich priveľmi zaťažovať. Ja som prvýkrát vo svojom živote v takejto pozícii a síce smutne, ale musím konštatovať, že je to oveľa ťažšie, než som predpokladala. Neviem, zatiaľ sa mi nepodarilo objaviť obyvateľov IX. obvodu slovenskej národnosti. Nazdávam sa, že ich nie je toľko, koľko som si myslela. Neviem, ako ich nájsť a aj v zbore si pripadám byť na všetko sama. Možno je to mojou neskúsenosťou, ale vedela by som lepšie zorganizovať pečenie kvasienok, než národnostné dianie v obvode.

– Požiadali ste o pomoc skúsenejších poslancov v hlavnom meste?

– Predchádzajúca predsedníčka voleného zboru Monika Szelényiová mi pomoc prisľúbila. Ale uplynulé obdobie bolo poznačené obmedzenými možnosťami. Preto som si ani netrúfala pustiť sa do práce s veľkým elánom. A plávať sa asi naučíte až keď skočíte do vody. Teraz si však myslím, že mi to nejde. Myslela som, že aj v Budapešti to pôjde ako v Slovenskom Komlóši, preto som sa do toho pustila. Išlo mi, aj mi ide, o ľudí. Preto sa nedám odradiť.

BPVZ9-03b

BPVZ9-04b

Pomoc starších, skúsenejších

Ťažko je pracovať a angažovať sa na národnostnom poli, keď sa človek nepridá do grémia, kde môže „odkukať“, ako sa to robí, ako postupovať, akým spôsobom podchytiť predstaviteľov Slovače. Ako postupovať, aby sa mladí nezľakli hneď po prvých skúsenostiach? Anna Komjáthiová napríklad konštatovala v našej debate, že keď požiadala vtedajšiu predsedníčku Slovenskej samosprávy Budapešti (SSB) Zuzanu Hollósyovú o pomoc, dostala ju, ale boli veru situácie, najmä v oblasti financií, ktoré musela riešiť sama. A keď nemá človek patričný charakter, respektíve od kolegov poslancov nepocíti účinnú angažovanosť a všetko musí robiť sám, je to značne demotivujúce. Anna Komjáthiová v ďalších voľbách nekandidovala do obvodného voleného zboru. „Popri práci a štúdiu je pre mňa práve postačujúce venovať sa práci vo výbore CSSM“, dodala.

Čo by odporučila mladým lídrom v národnostných samosprávach predsedníčka SSB Edita Hortiová?

„Rozhodne by som im odporúčala, aby sa nehanbili požiadať o radu, či o pomoc. Pokojne sa môže obrátiť aj na mňa a verím, že aj na bývalých poslancov obvodu. Ja som po svojom predchodcovi, predsedovi slovenského voleného zboru v III. obvode Ferkovi Križanovi zdedila zošit so zoznamom voličov v tejto časti Budapešti. Zoznam kontaktov aj ja ďalej rozširujem a neustále aktualizujem. Som presvedčená, že takýto zoznam určite majú aj predchodcovia v ostatných obvodoch. Okrem toho by som na sociálnych sieťach uverejnila – aj po maďarsky – výzvu, že hľadám vo svojom obvode žijúcich Slovákov a občanov so slovenskými koreňmi, aby som sa s nimi dohovorila o jarných programoch. Určite by som použila na prezentáciu slovenskej samosprávy miestne, obvodné noviny, ktoré s radosťou uverejnia článok o činnosti národnostnej samosprávy. Práve teraz ma našli z novín Óbuda, aby som napísala niekoľko riadkov o našej vlaňajšej činnosti. Osožné je dobré zviditeľnenie, trochu marketingu, aby mali Slováci v obvode chuť spoločne rozprúdiť slovenský národnostný život. Obvodné noviny sú bezplatné a dostanú sa do každej poštovej schránky. Je veľká šanca, že čitatelia zareagujú.“

Hoci momentálne ešte covidové čísla nenasvedčujú možnosti hromadného stretávania sa, verme, že sa situácia normalizuje a s jarným počasím sa aj národnostný život v Slovákmi obývaných regiónoch „rozjarí“. Volené zbory sú pripravené na zaujímavé podujatia, ktoré si voliči obľúbili a tešia sa na ne.

Erika Trenková

Foto: Zuzana Hollósyová, Jolana Pepová, Monika Szelényiová