luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Fórum Únie slovenských organizácií v Maďarsku v Malom Kereši

MaKeUn-01

Pred koncom predchádzajúceho roka sa stretli členovia a podporovatelia Únie slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) v Malom Kereši, aby sa zúčastnili debaty o otázkach, ktoré pred nadchádzajúcim predvolebným obdobím zaujímajú verejnosť.

Fórum ÚSOM sa uskutočnilo pod vedením predsedu organizácie Františka Zelmana a hostiteľom stretnutia boli slovenské organizácie v meste, Organizácia Slovákov v Malom KerešiSlovenská národnostná samospráva mesta. Celého rokovania sa zúčastnil aj primátor László Domonyi. Súčasťou debaty boli príhovory slovenského hovorcu v maďarskom parlamente Antona Paulika a predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbety Hollerovej Račkovej.

Hľadanie odpovedí na dôležité otázky

Na záver roka Únia slovenských organizácií v Maďarsku pravidelne zvykla organizovať svoje Valné zhromaždenie. Koncom predchádzajúceho roka sa pre pandemickú situáciu obdobné stretnutie konalo skôr a na dva razy. Ľudia sa boja, veď ani členovia organizácie nie sú najmladší. Prijatie finančnej závierky a vyhodnotenie celoročnej činnosti sa najprv uskutočnilo online a potom svojimi podpismi členovia potvrdili správnosť dokumentov, ako aj správu o verejnoprospešnosti organizácie na zasadaní začiatkom októbra v Békešskej Čabe. Fórum v Malom Kereši bolo venované aktuálnym otázkam.

Koľkí ste sa napokon zišli v meste Petőfiho a závinov? – opýtalisme sa predsedu organizácie Františka Zelmana.

– Asi tridsiati piati sme sa zúčastnili rokovania, spoločne s poslancami organizácie a so záujemcami z Malého Kereša, ba aj ďalších obcí obývaných Slovákmi v Maďarsku.

– Prečo bolo teraz potrebné zorganizovať fórum Únie?

– Potrebovali sme informovať členstvo o registrácii na voličské zoznamy slovenských národnostných voličov pred voľbami do najvyššieho zákonodarného orgánu, do parlamentu. Museli sme informovať členov Únie a našich prívržencov o tom, prečo je to potrebné, ako postupovať, aký je dôvod registrovať sa. Anton Paulik mal prezentáciu aj o tom, ako sa to presne robí, z akých konkrétnych krokov registrácia pozostáva. Mal aj dvoch mladých pomocníkov, ktorí hneď na mieste zaregistrovali tých, ktorí by prípadne mohli mať ťažkosti, lebo nemajú prístup na internet, nemajú počítač alebo ho vôbec neovládajú. Bence SzeljakAneta Ostrolúcka účinne pomáhali pri registrácii. Okrem toho nás parlamentný hovorca informoval aj o nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov. Hovoril o tom, prečo je dôležité sa zúčastniť sčítania, čo od toho závisí, keď nás bude viac, či bude môcť byť založená slovenská samospráva na jednom alebo druhom mieste, prečo sa určite musíme dať sčítať. Hovorilo sa o praktických veciach.

– Nemali ste dojem, že všetci už všetko vedia a ďalšie diskusie na známu, často omieľanú tému už ľudí unavujú?

– Vôbec nie. Nemal som ten dojem, najmä, že sa rozprúdila živá debata. Účastníci konštatovali, že to bolo osožné vzhľadom na to, že teraz budú zavedené ďalšie zmeny. Anton Paulik sa nám prihováral po slovensky, aj po maďarsky. Veľmi dôležitým bodom programu bolo vystúpenie predsedníčky CSSM A. Hollerovej Račkovej, ktorá nás informovala o situácii okolo slovenského kostola na Rákócziho triede v Budapešti, že sme ho kúpili a za koľko sme si ho mohli dovoliť, lebo sme dostali patričnú sumu peňazí, čo CSSM plánuje urobiť po rekonštrukcii.

MaKeUn-02

Podujatie na úrovni

– Musím s obdivom povedať, že Malokerešania sú vskutku dobrí hostitelia. Tak sa o nás postarali, že sme po obede sotva odfukovali. Dostali sme slepačiu polievku, plnenú kapustu, po našom sarmu, a na železnom disku pečené mäso so zemiakmi. Ako dezert nám ponúkli záviny. Hoci my sme si pôvodne naplánovali návštevu Petőfiho domu a aj Oblastného domu, ale neodolali sme pozvaniu predsedníčky Slovenskej samosprávy v Malom Kereši Ildiky Györkovej, ktorá pre nás usporiadala za pomoci svojho niekdajšieho škôlkara, teraz uznávaného vinára oblasti, mimoriadnu ochutnávku vína. Ochutnávali sme najmä suché miestne odrody, rizling vlašský, kadarku, cabernet sauvignon. Bolo to skutočne na úrovni. Vynikajúco nám priblížil tradíciu pestovania hrozna a dorábania vína v Malom Kereši.Aby sme neboli hladní, na večeru nám pripravili kohútí perkelt. Pri večeri a po nej sme si ozrejmili plány na rok 2022, o čom sme začali diskutovať vlastne už na Valnom zhromaždení v Békeškej Čabe. Niektoré z nich bolo potrebné finalizovať.

MaKeUn-03

Po perkelte plány na tento rok

– Čo ste vymudrovali a naplánovali na tento rok? Samozrejme, nikto z nás nie je prorokom, nevieme, čo nám dovolí pandémia. Perspektívne s čím počítate?

– Určite chceme usporiadať program Po stopách našich predkov, keď sa vyberieme na Západné Slovensko. Ak sa nám bude dariť, tak ako každý rok, chceme pokračovať v spolupráci s Vidieckym parlamentom. Čabasabadi podpísalo zmluvu o spolupráci s obcou Hradište na Slovensku a chytia sa každej príležitosti pokračovať v začatej kooperácii. Opierame sa o naše členské organizácie, veď majú bohatú činnosť, či Komlóš, či Békešská Čaba, Veľký Bánhedeš. Teraz sa budeme snažiť pomôcť pri usporiadaní výstavy bánhedešských umelkýň v Nadlaku. Tesne pred vypuknutím pandémie mali namierené do Prahy so svojimi krásnymi prácami. Aj peniaze sme získali na cestu a na inštalácie, a potom nám celosvetová nákaza urobila škrt cez rozpočet. Teraz máme namierené bližšie, hádam sa to podarí. Potom ešte do Malého Kereša. Napísali sme projekt Matrika Békešskej Čaby, Ambrózky, Albertu, Malého Kereša, Veľkého Bánhedešu. Čakáme na výsledok súbehu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Slovenský Komlóš je spracovaný, kniha, ktorá vznikla, je nádherná. Občianske združenie Genealógia Slovákov na Dolnej zemi vykonalo veľký kus cennej práce. Pitvarošská matrika sa pripravuje. V Malom Kereši majú údaje do r. 1820. Aj región z okolia Pešti by sa rád pridal. Okrem toho sa chystáme urobiť Bulletin malých oblastných domov, podobný predchádzajúcim rokom. V roku 2020 sme publikovali Békešsku župu, vlani, roku 2021, Malé oblastné domy v regióne Spolku Dolina. Ešte premýšľame, ktorý región napokon spracujeme. Čakáme prejav vážnej ochoty. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Človek mieni, pán boh mení. – zamyslel sa predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku.

MaKeUn-04

Príležitosť diskutovať

– Bolo dobré, že sme mali možnosť a mohli sa porozprávať, – pochvaľoval si František Zelman, spomínajúc na náladu v Malom Kereši. – Bolo nás veľa z Dolnej zeme, z Békešskej župy, zo Segedína. Pridali sa k nám z Peštianskeho regiónu poslankyne z Malej Tarče i zo Šámšonu. Na ďalší deň sme doháňali to, čo sme pôvodne naplánovali, napríklad návštevu oblastného domu, rodiska Petőfiho, ako aj interaktívnu výstavu posvätenú epickej básni o udatnom bojovníkovi Víťazovi Jankovi. Chcem sa poďakovať organizátorom z Malého Kereša za vytvorenie priateľskej atmosféry, vďaka čomu sme si užili aj rokovanie, aj chvíle odpočinku v Malom Kereši. Veľa pracovali na tom, aby sme sa cítili dobre a pohodlne. Skutočne nám vychádzali počas celého fóra v ústrety, – dodal ešte na záver František Zelman.

Erika Trenková

Foto: archív ÚSOM