luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Valné zhromaždenie Únie v Sarvaši

VZUSOMSarv22-01

Únia slovenských organizácií v Maďarsku (Únia) usporiadala 13. mája Valné zhromaždenieSlovenskom dome v Sarvaši.

Na VZ sa zúčastnili predseda Únie František Zelman, parlamentný hovorca slovenskej národnosti v Maďarsku Anton Paulik a generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Emil Kuchár, ktorý sa pravidelne zapája do podobných akcií.

Prítomných privítala hostiteľka podujatia, predsedníčka Slovenskej samosprávy mesta Sarvaš Anna Franková. Predseda organizácie predniesol správu o činnosti za minulý rok. Únia bola aktívna doma i v zahraničí. Tieto kontakty rozvíjala aj napriek pandémii, hoci nie takým tempom, ako by si vedenie želalo, organizovalo verejné online stretnutia. Ich členské organizácie obohatili život Slovákov doma mnohými zmysluplnými programami. Pozitívnym výsledkom pandémie bolo vydanie dvojjazyčnej publikácie o 13 oblastných domoch členskou organizáciou Dolina. Na októbrovom valnom zhromaždení v Békešskej Čabe sa potvrdili rozhodnutia prijaté online a diskutovalo sa o budúcich úlohách, najmä v súvislosti s parlamentnými voľbami a sčítaním obyvateľov v roku 2022.

VZUSOMSarv22-02

Vrcholom ich letného programu bola exkurzia s názvom Po strednom Slovensku po stopách našich predkov, kde navštívili miesta, odkiaľ pred stáročiami prišli predkovia dolnozemských Slovákov. Bolo to dôležité najmä pre zachovanie identity a slovenského jazyka. Tento program bol organizovaný s pomocou ich partnerskej organizácie Vidiecky parlament na Slovensku. Prvý deň návštevy sa vo Zvolene uskutočnilo stretnutie s aktivistami VIPA, na ktorom vedúci predstavitelia organizácií diskutovali o budúcich úlohách a pokračovaní spolupráce. Potom navštívili dedinu Hradište, ktorá je partnerskou obcou Čabasabady. Táto obec je známa na Dolnej zemi, pretože bola jedným z prvých miest, odkiaľ Slováci prišli do Békešskej Čaby. Tu sa poklonili pri pamätnej tabuli vysťahovalcov a vzdali úctu pri pamätnom strome, ktorý spoločne zasadili obyvatelia Hradišťa a Čabasabady.

VZUSOMSarv22-03

Navštívili aj Rejdovú, odkiaľ Slováci prišli do Nadlaku a Pitvarošu. V kostole položili veniec. Miestny amatérsky historik ich previedol obcou. F. Zelman sa nazdáva, že tieto cesty spomalia asimiláciu, ktorá nás trápi. „V decembri sme zorganizovali aj národné fórum. Miestom konania bol Malý Kereš a témou príprava na parlamentné voľby a sčítanie obyvateľov. Neskôr sa účastníci oboznámili s jeho pamiatkami, slovenskými tradíciami a s prácou a životom Slovenského spolku v Malom Kereši. Medzitým sa vyjasnili úlohy a programy na rok 2022.“

Organizácia tiež zakúpila notebook, ktorý bol potrebný na efektívnu prevádzku. V závere správy sa konštatovalo, že činnosť členských organizácií, ich medzinárodné kontakty a prostriedky, ktoré majú k dispozícii, umožňujú organizácii trvalo fungovať a dosahovať svoje dlhodobé ciele, z ktorých najdôležitejším je podpora slovenského jazyka, kultúry a identity.

Účastníkov tiež informovali o tom, že sa 8. apríla v Horných Salibách stretli s predsedníctvom občianskeho združenia Apovka a Mamovka a Združením pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov a dohodli sa, že ÚSOM bude ich činnosť naďalej podporovať materiálne aj finančne.

VZUSOMSarv22-04

 

Pokiaľ ide o budúcnosť, ÚSOM kladie veľký dôraz na Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý sa po niekoľkých rokoch opäť uskutoční na Dolnej zemi. Chce usporiadať zájazd Po stopách našich predkov, tentoraz na Západné Slovensko. Ak sa jej bude dariť, tak ako každý rok, chcú pokračovať v spolupráci s Vidieckym parlamentom. Čabasabady podpísalo zmluvu o spolupráci s obcou Hradište na Slovensku a chopí sa každej príležitosti pokračovať v začatej kooperácii.

Zrodil sa projekt Matrika Békešskej Čaby, Ambrózky, Albertu, Malého Kereša a Veľkého Bánhedešu. Súbeh podporoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Má na tom veľké zásluhy aj generálny konzul E. Kuchár. Občianske združenie Genealógia Slovákov na Dolnej zemi usporiada prezentáciu 25. a 26. mája v Békešskej Čabe a v Malom Kereši. F. Zelman sa s radosťou podelil o informáciu, že Pitvarošská a Albertská matrika sú hotové a sú aj dostupné na internete.

A. Paulik hovoril o nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov, ktoré sa uskutoční v októbri. „Je dôležité identifikovať sa ako Slováci, pretože v istom zmysle ide o našu existenciu. Ak sa Slováci v Maďarsku ukážu, môžeme dosiahnuť oveľa viac a z finančného hľadiska to nie je zanedbateľné.“ Dodal, že naša národnosť je, žiaľ, jazykovo dosť asimilovaná, ale naša kultúra nezanikla.

 

(BPL)

Foto: Pavle Kunovac