luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zomrel Ján Fuzik

NekrFuzik-01b

Dňa 7. septembra nás náhle opustil Ján Fuzik. Dlhoročný reportér a redaktor maďarskej verejnoprávnej televízie MTV, zakladateľ a šéfredaktor slovenskej redakcie tohto média, bývalý predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), prvý hovorca našej minority v maďarskom zákonodarnom zhromaždení a posledne generálny konzul Maďarska v Osijeku sa narodil 10. októbra 1957 v Kestúci.

Ján Fuzik po absolvovaní budapeštianskeho slovenského gymnázia odišiel do Bratislavy, kde vyštudoval odbor žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po návrate domov pracoval ako redaktor týždenníka Ľudové noviny (1981-1982). Šestnásť rokov pracoval v regionálnom televíznom štúdiu v Segedíne, kde založil slovenské vysielanie Naša obrazovka (dnes Domovina).

Krátky čas pôsobil vo funkcii podpredsedu Zväzu Slovákov v Maďarsku. Bol zakladateľom Spolku segedínskych Slovákov.

Funkciu predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy vykonával 16 rokov, od roku 1999. Počas jeho pôsobenia v tejto funkcii CSSM prevzala školy, vytvoril sa systém slovenských inštitúcií a položili sa základy kultúrnej autonómie.

Ján Fuzik sa okrem publicistiky venoval aj beletrii. Jeho poviedky boli uverejnené v almanachu Zrod, ročenke Náš kalendár a v zborníku Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku Cestou k slovám. Z maďarčiny preložil súbor štúdií Istvána Käfera Maďarsko-slovenská literárna vzájomnosť (1984).

Ján Fuzik vo svojich dokumentoch spracovával život a osudy obyčajných ľudí, uhliarov, vápenárov, zemplínskych drotárov, ktorí ešte aj koncom päťdesiatych rokov chodili po okolí drôtovať hrnce. Nakrútil vyše 20 filmov, z ktorých väčšinu tvoria snímky sociologické, historické, ale aj populárno-vedecké, o Bátoryčke, Komenskom a Tranovskom, alebo o Jánovi Hrabovskom. Medzi jeho najvýznamnejšie dokumenty patrí trojdielna epopeja Kestúcka kronika, alebo dokument o výmene obyvateľstva. Dokumentárny film Mať volá má dva diely. Prvý sa nakrúcal prevažne v Maďarsku a veľkú pomoc dostali filmári aj od Slovenského filmového ústavu. Druhý diel dokumentu sleduje osud Slovákov, ktorí sa dostali na južné Slovensko, a poniektorí až na Sudety. V roku 1996 tento film získal ocenenie na Festivale dokumentárnych filmov v Čadci.

V roku 2006 získal Rad dôstojníckeho kríža Maďarskej republiky (občiansky) a v roku 2018 cenu Za národnosti.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s bývalým predsedom Celoštátnej slovenskej samosprávy a slovenským parlamentným hovorcom Jánom Fuzikom bude 22. septembra o 11.00 hodine v Segedíne, na rozptylovej lúke cintorína Belvárosi Temető.

https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/pfbid02vTi8eHVib7Q51W7DL8nZB1V2BeFSFu2AtLumsywk4PxQGozKvq3L2GHwTaJE5Gfol

NekrFuzik-02

NekrFuzik-03

Ján Fuzik vyznamenaný – Týmto ocenili našu národnosť a prácu CSS

Ján Fuzik vyznamenaný cenou Za národnosti

https://www.facebook.com/HunConsulate.Eszek/posts/pfbid02LLvcePDe2cbimQp16tji24g73ts9iosLRj6j6bN1WAHYz5YdbM5E3bzcv1KD1UnXl