luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Stretnutie slovenských samospráv v Níži v znamení bilancovania

StretNiza23-01

Prvú októbrovú sobotu sa v Níži konalo stretnutie slovenských národnostných samospráv Novohradskej a Hevešskej župy. Pred podujatím usporiadala Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy (SNSNŽ) valné zhromaždenie a potom verejné zasadnutie.

Župná samospráva uzavrie úspešný rok

Delegácie z novohradských a hevešských obcí v kultúrnom dome privítal a zasadnutie viedol predseda SNSNŽ Ferdinand Egyed. Po odovzdaní kytíc poslankyniam, hosťom a novej hosťujúcej učiteľke v Níži Zoji Dubovcovej, F. Egyed stručne zhrnul uplynulé obdobie župnej samosprávy. Z programov spomenul kladenie vencov pri pamätnej tabuli Janka Kráľa v Balašských Ďarmotách, Maďarsko-slovenský večer v Táloch, Regionálny deň detí a Deň Slovákov v Maďarsku v Níži, Medzinárodný novohradský folklórny festival a Novohradské národnostné stretnutie v Banke. Z blížiacich sa akcií hovoril o Regionálnom slovenskom dni v Šalgótarjáne, ktorý bude v novembri. O finančnú podporu sa SNSNŽ úspešne uchádzala na Správe fondov Gábora Bethlena, kde boli úspešné 2 žiadosti, na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí tiež získali 2 dotácie, a z Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku 3.

StretNiza23-02

V centre pozornosti je aj financovanie inštitúcií

Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková sa najprv poďakovala za pomoc pri organizovaní Dňa Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 1. júla. Spomenula, že v sídle Regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku vo Veňarci, v kúrii rodiny Dessewffyovcov, plánujú priestory využiť na zriadenie regionálnej župnej výstavy. Zmienila sa aj o Ekumenickom stretnutí cirkevných zborov, ktoré sa konalo v Matre, a poďakovala sa predsedníčke Slovenskej národnostnej samosprávy v Alkári Judite Kaszalovej Sabadovej za pomoc pri jeho uskutočnení. A. Hollerová Račková informovala, že CSSM sa venovala príprave sčítania obyvateľstva a teraz vyhodnocuje jeho výsledky. Zdôraznila, že spomedzi obcí historicky obývaných Slovákmi počet Slovákov vzrástol v Níži, Ečeri a Šóškúte. V súčasnosti je najväčšou úlohou CCSM zabezpečiť financovanie systému inštitúcií a škôl, keďže výdavky narástli, ale príjmy nie. Ďalšou úlohou bude pripraviť sa na parlamentné a komunálne voľby do národnostných samospráv. „Prešlo 30 rokov od založenia prvých národnostných samospráv. Na mnohých miestach prebieha, alebo bude nutná výmena generácii. Nebude to ľahká úloha, hlavne za súčasných podmienok fungovania miestnych samospráv,“ dodala A. Hollerová Račková.

StretNiza23-03

Klesol počet Slovákov v Maďarsku

Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik informoval prítomných o sčítaní obyvateľstva. Podľa výsledkov je Slovákov o 15 percent menej ako pred 11 rokmi, ale takmer všade budú môcť fungovať slovenské samosprávy. Z Novohradskej župy vyzdvihol tri obce, kde vzrástol počet Slovákov: Nížu, Horné Peťany a Terany. Upozornil, že je dôležité, aby samosprávy našli spôsob mobilizácie obyvateľov, aby 9. júna 2024 ľudia išli voliť. Podľa neho, čísla nie sú dôležité. Hlavné je, aby Slováci v Maďarsku pracovali tak, aby obyvatelia obcí a miest videli, že slovenská národnosť je aktívna komunita, ktorá robí podujatia, vydáva publikácie, stará sa o školy.

Zväz si zvolí iný prístup k voľbám

Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková na začiatku svojho príhovoru vravela o nedostatku osobných kontaktov, ktoré na budúci rok znova nadobudnú na dôležitosti, keďže bude treba zvoliť si kandidátov. Apelovala, že je potrebné využiť všetky možnosti. Odkázala hlavne na úlohu rodiny, ktorá má byť vytrvalá a vychovávať deti k láske k slovenskej národnosti. Povedala, že pred voľbami budú predvolebné fóra, prebiehať budú v už osvedčenej forme. „Budeme chodiť do dedín, miest a rozprávať sa, zisťovať, či majú dobrých kandidátov, aby nebola samospráva len preto, aby bola,“ podelila sa o plány R. Egyedová Baráneková s tým, že občianske organizácie nemajú garantovaný prísun financií, ale samosprávy majú, preto vedia usporiadať podujatia a robiť národnostný život pestrejším. „Novohradská župa má veľký potenciál. Dobre sa cítime spolu a pomáhame si. Zväz urobí všetko preto, aby Slováci v Maďarsku boli jednotní, aby nešli proti sebe. Spoločným cieľom je slovenský jazyk, národnosť, jej existencia a budúcnosť,“ dodala predsedníčka našej najstaršej a najpočetnejšej občianskej organizácie.

StretNiza23-04

Mládež excelovala v kultúrnom programe

Po verejnom zasadnutí nasledoval kultúrny program, v ktorom dostala priestor hlavne mládež. Vystúpili Ľudová hudba Csibaj Banda z Jače, mladí tanečníci a speváčky Folklórneho spolku Lipa z Budapešti a Folklórna skupina z Pišpeku. Prítomných veľmi prekvapili deti z Tanečného súboru Fialka, ktoré svoj program nacvičili na hodinách tanca v nížanskej škole. Nasledovala večera a zábava. O ňu sa postarala už spomínaná jačianska kapela, ktorej kontrabasista Ladislav Lőrik v ten deň oslávil 50. narodeniny. Gratulujeme!

(ar)

Foto: autor