luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (8/2022)

22Zapisky04-01

Udalosťou posledných týždňov, ktorá vyvolala hádam najväčšiu pozornosť v našich organizáciách a spolkoch, bolo uverejnenie rozhodnutí Úradu premiéra o podporách tohtoročných národnostných kultúrnych programov, táborov a dotácií spoločenských organizácií na rok 2022.

Viem, že peňazí nikdy nebude dosť, ale sledujem s určitým zadosťučinením, že roky, keď na jednotlivé žiadosti sa dávali sumy medzi 50 a 100 tisíc forintmi, sú za nami. Samozrejme, aj ceny sa zmenili, zato si myslím, že súčasná úroveň podporovania národnostných iniciatív predsa len je bližšie k očakávaniam, ako tá niekdajšia. Tí, ktorí ste si ešte neprezreli tieto rozhodnutia, nájdete ich na internetovej stránke Správy fondov Gábora Bethlena na adrese: https://bgazrt.hu/dontes-szuletett-a-2022-evi-nemzetisegi-palyazatokrol/.

Február a marec uplynú v tomto roku v znamení volieb. Od 12. februára sa už aj oficiálne začala volebná kampaň, čo pre nás znamená, že musíme pripraviť predvolebné stretnutia v piatich regiónoch obývaných Slovákmi. Okrem toho, tiež od tohto dňa máme pozbierať podporné podpisy pre nominačnú listinu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku od najmenej jedného percenta registrovaných slovenských voličov. Keďže ide celkovo o 18 podpisov, a na zbieranie máme dva týždne, nemal by byť problém ich odovzdať včas.

Ako som už naznačil, počas predvolebnej kampane sa chystáme pozvať na kultúrne podujatia členov našej komunity v piatich našich regiónoch. Začneme 25. februára v Dorogu, kde očakávame Slovákov predovšetkým z Komárňansko-ostrihomskej župy, ale aj z pilíšskej oblasti. Nasleduje Pálháza 11. marca, potom 12. marca Pišpek. Veríme, že podobné regionálne podujatia už chýbajú Slovákom zo Zemplína, aj Novohradčanom, a prídu na tieto stretnutia v čo najväčšom počte.

V druhej polovici marca to bude Dabaš-Šára osemnásteho, a Békešská Čaba devätnásteho. V Šáre by sme radi privítali záujemcov z pripeštianskej oblasti, kým do Čaby budú pozvaní Slováci predovšetkým z Békešskej župy. No a tak ako pred štyrmi rokmi, celý proces plánujeme ukončiť v Budapešti, pri buste čabianskeho poslanca z medzivojnového obdobia, „sedliackeho kráľa” Ondreja Likera Áchima 25. marca. A celkom na záver, v ten istý deň, v Kultúrnom dome Bulharov v Budapešti plánujeme vystúpenie hudobnej skupiny Banda zo Slovenska, ktoré by malo byť výnimočným zážitkom pre všetkých účastníkov. O podrobnom programe podujatí informujeme záujemcov prostredníctvom regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a slovenských samospráv.

Okrem volieb je tento mesiac pre slovenské samosprávy a spoločenské organizácie aj obdobím prípravy tohtoročného plánu práce a rozpočtu. Keďže za posledné roky väčšinou ony sa snažia svoje programy zosúladiť, rad radom zasadajú aj spoločenské organizácie na regionálnej úrovni, ako aj župné slovenské samosprávy. Niektoré ma pozývajú, aby som im hovoril o tohtoročnom sčítaní obyvateľov. Rád chodím na tieto stretnutia, lebo si myslím, že sčítanie obyvateľov bude pre nás aj tentoraz osudné, veď na desaťročie určí možnosti, v ktorých budeme môcť pokračovať v zachovaní našich jazykových a kultúrnych tradícií. Nehovoriac o tom, že od výsledkov sčítania závisí aj ďalšia existencia našich slovenských samospráv. Takže aj naďalej sa budem snažiť o čo najlepšiu prípravu našej komunity na úlohy súvisiace so sčítaním obyvateľov.

Anton Paulik